Hyra ut i andra hand - vad behöver du ha koll på?

24 aug 2017 | Att hyra ut i andra hand kan vara ett sätt för en bostadsrättshavare att lösa problemet med dubbelt boende för en tid, samtidigt som det ger någon annan tillfälligt boende. Men det är mycket att tänka på om du funderar på att hyra ut, och i föreningen behöver styrelsen också har koll på reglerna. Här får ni råd!

Reglerna för privatuthyrning av bostadsrätter har ändrats både år 2013 och 2014 i syfte att göra det enklare att hyr ut i andra hand. Definitionen av vad som är andrahandsuthyrning kan sägas vara om hyresgästen ensam disponerar lägenheten, oavsett om han eller hon betalar för det. Och då krävs tillstånd från föreningen. För uthyrning till inneboende krävs däremot inget tillstånd.

Här nedan ger vi en sammanfattning av vad både bostadsrätts­havaren som vill hyra ut och föreningens styrelse bör tänka på.

BOSTADSRÄTTSHAVAREN SOM VILL HYRA UT

 • Du behöver fortfarande ha din styrelses godkännande om du vill hyra ut i andra hand. Så steg ett är att ansöka om tillstånd att hyra ut. Ansökan ska vara skriftlig och ange skäl till uthyrningen, under vilken tid bostadsrätten ska hyras ut och även vem som ska hyra den. Detta för att bostadsrättsföreningen ska veta vem som bor i din bostad.
 • Om du inte skulle få ett godkännande av styrelsen trots att du har giltigt skäl till uthyrningen kan du alltid vända dig till Hyresnämnden för en prövning. Ger Hyresnämnden dig rätt får du hyra ut bostaden trots föreningens nej.
 • Räkna ut vilken hyra du kan ta ut. Hyran ska vara kostnadsbaserad men skälig. Det innebär att den inte ska vara påtagligt högre än dina kapital- och driftskostnader. Med kapitalkostnad menas i det här fallet avkastningsräntan på bostadens marknadsvärde. Läs mer om hur du räknar på Hyresnämndens webbplats.
 • Om du inte hade en hyresgäst klar i din ansökan till föreningen behöver du komplettera den för att få ett definitivt beslut från styrelsen. Det är bra att kolla upp personen genom en kreditupplysning. Hyresgästen kan begära en kreditupplys­ning på sig själv, vilket är gratis en gång om året.
 • Skriv andrahandskontrakt och inventarieförteckning. Avtalet ska vara skriftligt och bland annat ange vad som gäller om hyresgästen inte betalar hyran, om någon skada uppstår på bostaden med mera. Det kan vara en god idé att besikta bostaden och dokumentera hur den ser ut innan uthyrningen – och efter.
 • Rekommendera hyresgästen att teckna en egen hemförsäkring. Kolla samtidigt upp med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid skador orsakade av hyresgästen.
 • Håll koll på skatten! Det är skattefritt att tjäna 40 000 kronor på uthyrning per år plus de avgifter du betalar till föreningen. Det du tjänar utöver det betalar du 30 procent i skatt på.
 • Om du befinner dig på annan ort är det bra om du ger någon annan fullmakt att företräda dig på bostadsrättsföreningens årliga stämma. Missa inte din möjlighet att påverka.
 • Betala alltid månadsavgiften till föreningen själv. Det är ditt ansvar att den betalas i tid. Även fakturor gällande till exempel el, gas och bredband kan vara bra att betala själv.
 • Informera gärna dina närmaste grannar om att du hyr ut i andra hand och till vem. Och lämna dina kontaktuppgifter så att de kan höra av sig om något händer eller inte är som det ska.

FÖRENINGENS STYRELSE

 • En ansökan om att hyra ut i andra hand från en medlem i föreningen ska vara skriftlig och ange skäl för uthyrningen, under vilken tid bostaden ska hyras ut och vem som ska hyra den. Om det senare inte är klart kan bostadsrättshavaren komplettera ansökan med namn senare, men får då avvakta definitivt beslut från styrelsen.
 • Det finns skäl som är giltiga och som föreningen inte kan säga nej till. År 2014 utvidgades de giltiga skälen som nu är:
  • Provboende med sambo
  • Arbete, studier, värnplikt eller vård av anhörig på annan ort (som bostadsrättshavaren inte kan pendla till)
  • Sjukdom
  • Uthyrning till närstående (inte bara egna barn)
  • Bostadsrättshavaren tänker bosätta sig där efter pensionering
  • Det är svårt att få bostaden såld på grund av marknadsläget
  • Föreningen kan vara mer generös och bevilja av fler skäl än de nämnda. Tänk dock på att det i en liten förening kan bli svårt att få en fulltalig styrelse om för många lägenheter inte bebos av medlemmarna själva.
 • Bostadsrättshavaren kan få sitt ärende prövat i Hyresnämnden och få rätt. Då är det Hyresnämndens beslut som gäller.
 • Inga tidsgränser för andrahandsuthyrning finns reglerade i lag. Det hindrar dock inte att styrelsen tidsbegränsar tillståndet för andrahandsuthyrningen.
 • Föreningen har rätt att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning, men då måste det vara inskrivet i stadgarna. Avgiften kan som mest vara 10 procent av prisbasbeloppet (för år 2017 är det alltså 4 480 kronor/år). Läs mer om avgiften.

Skriv en kommentar

Mer som detta