Hur kan vi dela ägandet?

"Jag vill dela ägandet av min bostadsrätt med min sambo. Hur går jag tillväga?". Det är en vanlig fråga som ställs till styrelser i bostadsrättsföreningar.
21 sep 2016 | Här kan du läsa vanliga frågor som ställs till styrelser i bostadsrättsföreningar. Styrelserna vänder sig i sin tur till Bostadsrätterna för rådgivning.

Får vi anlägga en uteplats utanför lägenheten?
FRÅGA: Vi önskar använda marken utanför vår lägenhet som ligger på nedre botten. Vi vill anlägga en uteplats med trädäck och undrar om det är ok? Ingen annan sitter därute och vi tänker att vi kan använda marken och ta upp en dörr i väggen från vårt vardagsrum.

SVAR: För att tillföra en lägenhet gemensam mark och anlägga uteplats eller altan så måste en föreningsstämma besluta om det, det kan inte styrelsen göra. Detsamma gäller faktiskt upptagande av dörr i fasaden eftersom det formellt ses som en ombyggnation av fastigheten. Dessutom måste alla medlemmar i föreningen tillfrågas om sin inställning därför att formellt sett tas en bit gemensam mark bort och låter den bli enskild. Säger ingen nej kan beslut tas med enkel majoritet på en föreningsstämma. Säger någon medlem nej måste 2/3 av närvarande röstande medlemmar på stämman säga ja och detta sedan godkännas av hyresnämnden. Skriv alltså en motion till årsstämman så får dina grannar ta ställning.

Hur kan vi dela ägandet?
FRÅGA: Jag vill dela ägandet av bostadsrätten med min sambo. Vad behöver jag göra för att det ska bli juridiskt rätt?

SVAR: Överlåtelse av del av bostadsrätten kan ske genom köp eller gåva och vilket som ska gälla är det din sak att bestämma. Styrelsen behöver alltså en överlåtelsehandling där detta framgår. Din sambo ska ansöka om medlemskap i föreningen. Därefter kan styrelsen skriva skriva in i lägenhetsförteckningen att ni båda står som ägare av bostadsrätten. Tänk på att panthavare, till exempel om du har lån i bank med bostadsrätten som pant, ska godkänna detta.

Vem ska betala för spolningen?
FRÅGA: Jag har problem med avloppet i badrummet och behöver få det genomspolat. Frågan är vem som ska betala? I föreningens stadgar läser jag att det är föreningen som står för kostnaden, och vill nu bara höra om jag tolkar det rätt?

SVAR: Som medlem har du ett visst ansvar för ledningar inne i lägenheten. Men i samma ögonblick ledningen så att säga går ner genom golvyta eller ut genom ytskikt på vägg har den lämnat lägenheten och faller då under föreningens ansvar. Finns stopp i ledning under golv eller om en ledning behöver spolas blir detta därför normalt sett föreningens sak att åtgärda. Ta alltid kontakt med styrelsen när det handlar om spolning.

Varför en extra avgift för pantsättning?
FRÅGA: På avin för månadsavgiften från föreningen finns en extra avgift för pantsättning. Vad är det för något?

SVAR: Om du är nyinflyttad i huset kan föreningen debitera dig pantsättning- och överlåtelseavgifter. Det ska täcka kostnader som föreningen har i samband med en försäljning. Pantsättningsavgiften rör bostaden som pant för banklånet. Den kan också tas ut om du skulle byta bank eller utöka ditt bolån.

Hur kan jag få svar på frågorna?
FRÅGA: För tredje året i rad har jag lämnat in samma motion till årsmötet och ni i styrelsen hänvisar till tidigare års svar. Jag efterlyser en diskussion och svar på mina frågor men styrelsen hänvisar bara till samma svar som tidigare. Visst har jag väl rätt att få min motion behandlad av medlemmarna på stämman och inte bara av styrelsen?

SVAR: Din motion ska tas upp igen och medlemmarna får behandla den på årsmötet. Styrelsen kan i sitt svar på din motion hänvisa till samma svar som tidigare om det är samma motion som tidigare och inget nytt har tillkommit. Försök att formulera ett förslag till beslut för medlemmarna att ta ställning till.

Skriv en kommentar

Mer som detta