Höjda lånekrav tuffa för små föreningar

19 okt 2017 | Bankerna har skärpt sina krav för att låna ut pengar till bostadsaffärer, bland annat genom lånetak och amorteringskrav. På senare tid har det uppmärksammats att många banker även skärper kraven för lån till bostadsrätter i små föreningar. I vissa fall ratar banken låneansökningar utan att titta vare sig på köpares eller på föreningars ekonomi.

För några år sedan införde bankerna lånetak för utlåning till bostäder och sedan i juni förra året kräver bankerna att kunden amorterar på sina lån om lånen överstiger 50 procent av bostadens värde. Detta i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om amortering av bolån som infördes efter beslut av regeringen.

På senare tid har det visat sig att många svenska banker även är mer restriktiva när det gäller köp av bostadsrätter i små föreningar. Flera av dessa banker har satt en gräns vid sex lägenheter. De hårdare kraven motiveras av att riskerna blir större när eventuella ekonomiska smällar ska spridas på ett litet antal medlemmar. Likaså att en medlem som hamnar på obestånd kan påverka en procentuellt stor del av hela föreningens ekonomi.

Bland Bostadsrätternas medlemmar finns 1 085 bostadsrättsföreningar som innehåller tio lägenheter eller färre. Och fler än 500 föreningar av dessa har färre än sex lägenheter. Föreningarna är spridda över cirka 120 kommuner över hela landet med en något större andel i och kring storstäderna.

Tipset från Bostadsrätterna till den som står i begrepp att köpa en bostad i en av dessa föreningar är att fråga fler banker än man annars skulle ha gjort. För i de fall Bostadsrätterna tagit del av har trots allt köparna fått lån till slut, och flera kreditgivare säger sig inte ha någon strikt gräns.

Den stramare hållningen från bankernas sida gäller inte bara den enskilde medlemmen. När de små föreningarna behöver låna till nödvändiga renoveringar kan alltså bankerna säga nej till lån, vilket innebär att föreningen kan behöva ta in ett kapitaltillskott från medlemmarna för att täcka kostnaderna till exempel för nödvändiga renoveringar.

Följden av bankernas mer restriktiva hållning kan också bli att de medlemmar som redan bor i en liten förening riskerar att få svårare att sälja och att dessa bostadsrätter även faller i värde.

När det gäller huruvida bankerna tillämpar sina begränsningsregler för små föreningar generellt utan någon individuell bedömning går meningarna isär mellan enskilda bankanställda och deras pressavdelningar. Men faktum är att flera bostadsrättsköpare vittnar om att banken inte ens velat titta på föreningens ekonomi, och inte heller gjort en kreditprövning av de enskilda köparna – utan sagt nej på förhand.

– De som bor i en sådan förening där de tidigare fått lån får helt plötsligt en betydligt mer begränsad möjlighet att sälja, kommenterar Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna.

Det är dock väl värt att påpeka att en liten förening ofta ger väldigt engagerade och ansvarstagande medlemmar, liksom god grannsämja och hög trivsel.

Skriv en kommentar

Mer som detta