Hjälp – det brinner!

En helg i mitten på maj började det brinna i ett bostadsrättshus på Duvnäsgatan på Södermalm i Stockholm. Giftig brandrök spred sig över ett stort område.
20 dec 2016 | Varje dag brinner i genomsnitt 15 hem i Sverige. Under advent brukar antalet öka. – Många tänder stearinljus. Tyvärr glömmer en del att släcka dem, säger brandingenjör Hans Andersson vid Brandskyddsföreningen. Din Bostadsrätt guidar vad du ska göra om det börjar brinna – och vad du ska tänka på före och efter.

När Joacim Tegnesjö var på väg ut på lördagsmorgonen såg han plötslig hur rök och eldslågor slog ut från en av hans grannars lägenhet högst upp i huset.

– Elden spred sig snabbt till vinden som blev övertänd. Det tog brandkåren nästan ett dygn att helt släcka den, berättar Joacim Tegnesjö när han visar runt i det brandskadade huset på Södermalm i Stockholm.

Trots att branden inträffade i mitten på maj i år har ingen av de boende i de 35 lägenheterna, eller företagen som hyr lokaler i fastigheten, ännu kunnat återvända.

– Nej, alla är fortfarande evakuerade och lär vara så ett bra tag till. Vi har i våra försäkringsvillkor att fastigheten ska vara återställd inom två år. Men vi vet ännu inte om det går. Vattnet som användes i släckningsarbetet har skadat fastigheten. Fortfarande pågår torkning, sanering och rivning.

– Huset kommer att behöva renoveras inifrån och ut, berättar Joacim Tegnesjö som är ordförande i bostadsrättsföreningen som äger fastigheten.

Två ensamma barn

Branden startade i köket i en av lägenheterna på femte våningen, alldeles under vinden. I bostaden fanns det två barn i mellanstadieåldern som var ensamma hemma.

– Som tur var hann de ta sig ut utan att skadas. Ett par andra personer fick lindriga rökskador.

Räddningstjänsten var snabbt på plats och lyckades släcka branden i lägenheten, men kunde inte förhindra att den spred sig genom en öppen balkongdörr, utmed fasaden och upp på vinden.

Först efter sju timmar, och efter att de sågat upp ett hål i plåttaket för att lätta på trycket och få ner temperaturen inne i huset, hade det 80-tal brandmän som arbetade med släckningsarbetet fått kontroll på branden.

Knappt ett dygn efter att branden upptäcktes lämnade de sista brandmännen platsen och polisens avspärrningar togs bort.

– Vår vind är indelad i två brandceller. Den ena är i dag helt utbränd. Det är bara aska kvar, berättar Joacim Tegnesjö.

Varför började det brinna?
– Det vet vi inte. Polisen har gjort en ganska omfattande undersökning, men har inte kunnat fastställa brandorsaken. Däremot har man lokaliserat ungefär var i köket det började brinna, och det var inte spisen. Det är heller ingen elektrisk apparat som orsakat branden. Vi tror att orsaken är någon form av elfel.

Den första tiden efter branden fick flera av bostadsrättsföreningens medlemmar bo på hotell medan de letade evakueringsboende.

– Engagemanget från de enskilda medlemmarnas försäkringsbolag har varierat väldigt mycket. En del har fått mycket hjälp, andra lite. Vi har från styrelsens sida försökt hjälpa medlemmarna genom att informera om vilka krav de kan ställa på försäkringsbolagen. Min erfarenhet är att man måste vara ganska tuff och driven för att få rätt.

Föreningen byggherre

Joacim Tegnesjö berättar att föreningens styrelse engagerar sig hårt i återuppbyggnaden av fastigheten.

– Föreningen är själv byggherre, medan försäkringsbolaget är den betalande parten. För oss är det viktigt att vi kommer tillbaka till motsvarande standard som vi hade tidigare. Det här är en fastighet som är byggd 1906 med tydlig sekelskifteskaraktär. Vi vill till exempel inte ha in gipsskivor och konstigt golvmaterial, utan ha puts och plankor. Försäkringsbolaget har inte alltid samma syn.

– Till vår hjälp har vi en advokat och ett team med professionella byggprojektledare, byggnadskonstruktörer, specialister på sanering, ventilation och liknande.

Enligt försäkringsvillkoren ska fastigheten återställas i det skick som den var i före branden. På ytskiktet – till exempel målningsarbeten och tapeter – görs det dock åldersavdrag, men inte i själva strukturen.

Svarar inte medlemmarnas försäkringar för ytskiktet?
– Nej, inte vid allvarliga brandskador.

Till skillnad mot vid exempelvis en normal vattenskada omfattar föreningens försäkring även kökssnickerier och badrumsinredningar upp till "normal standard".

– Medlemmarnas försäkring ersätter skador på lösöret, ungefär det som de kan ta med sig vid en flytt.

FAKTA/Så funkar försäkring vid brand
• Om du drabbats av en brandskada i din bostadsrätt kan du få hjälp från din bostadsrättsförsäkring och hemförsäkring. Bostadsrättsförsäkringen omfattar skador på själva lägenheten utöver normal standard. Hemförsäkringen omfattar skador på lösöret och merkostnader om du behöver annat boende när lägenheten repareras. Ansvarsskyddet i hemförsäkringen kan hjälpa dig om du befunnits vållande till branden.
• Vid brandskador som du själv inte är vållande till, är det bostadsrättsföreningen som ska bekosta hela skadan inklusive självrisk och åldersavdrag.

Läs också: Rök i trapphuset? Stanna i lägenheten

Mikael Bergling

Skriv en kommentar

Mer som detta