Här bor vi 2030

22 okt 2015 | Tidningen Din Bostadsrätt har i samarbete med Tillväxtanalys gjort en beräkning på hur många vi kommer att vara i Sverige 2030. Vi kommer att vara nästan en miljon fler jämfört med idag och tillväxten sker genom invandring och fler födda.

Grafiken visar hur många vi beräknas vara i Sverige år 2030 och var vi kommer att bo om myndigheten Tillväxtanalys prognoser över befolkningsutvecklingen i Sverige slår in:

  • Vi kommer att vara nästan en miljon fler än idag.
  • Ungefär halva svenska folket kommer att bo i något av de tre storstadsområdena och 20 procent i övriga regionala centra.
  • Befolkningen kommer att öka mest i storstadsområden och minst på landsbygden.
  • Andelen äldre kommer att vara störst på landsbygden och minst i storstäderna.

Till skillnad mot vad många tror växer inte storstadsområdena längre på landsbygdens bekostnad. Omflyttningen från land till stad var som störst från andra världskrigets slut fram till 1970-talet. Under den perioden minskade landsbygdsbefolkningen med över 400 000 människor samtidigt som antalet boende i tätorter ökade med ungefär en miljon, enligt SCB.

Under perioden 2000 och 2010 ökade befolkningen i tätorter* med 550 000 personer till drygt 8 miljoner. Landsbygden minskade visserligen under samma period, men bara med 18 000 personer till 1,4 miljoner.

Städerna växer, men inte på landsbygdens bekostnad utan genom invandring och födelseöverskott. I framför allt de större städerna är det fler som föds än som dör. Under perioden 2000–2010 var den naturliga befolkningsförändringen – antalet födda i förhållandena till antalet avlidna – däremot negativ i tätorter med mindre än 10 000 invånare.

Urbaniseringen kan sägas föda sig själv, vilket inte minst ställer stora krav på bostadsbyggandet.

Ladda ner Din Bostadsrätt 2015 nummer 3.

Skriv en kommentar

Mer som detta