Håll koll på avloppet

15 sep 2017 | Rinner vattnet sakta ur diskhon eller badkaret? Håll koll på avloppsledningarna. Det är viktigt att bostadsrättsföreningen stamspolar fastigheten med jämna intervaller – annars finns risk för vattenskador.

Stamspolning kan hindra vattenskador

Det är helt klart så att stamspolning minskar risken för igensättning och vattenskador, säger Per Lilliehorn, styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Stamspolningsföretagen rekommenderar spolning vart tredje till femte år, men Per Lilliehorn tror att det är ganska sällsynt att föreningarna gör det så ofta. Skicket på avloppsledningarna är också  avgörande.

– Vart tionde år tror jag kan vara en bra tumregel för hur ofta en förening bör stamspola. Det handlar om att förebygga översvämningar och fuktskador i lägenheterna. Att göra en stamspolning är en förhållandevis liten kostnad jämfört med vad en vattenskada kostar, säger Per Lilliehorn.

– I min egen förening ska vi stamspola nu, sju år efter stambytet. Håll koll på hur avrinningen fungerar!

”Att göra en stamspolning är en förhållandevis liten kostnad jämfört med vad en vattenskada kostar.”

Vems är ansvaret om det blir stopp?

– Svårigheten är att visa om det beror på ett stopp i stammen eller stopp inne i lägenheten. Gränsen går i princip där rören kommer ut ur väggen. Är det stopp i stamledningen så kan man inte ställa en enskild medlem till ansvar.

Lars Öhman

 

SÅ GÅR DET TILL

En stamspolning inleds med att källarrören spolas med hett högtrycksvatten ända ut till huvudledningen. För ett lyckat resultat behöver man oftast gå fram och tillbaka flera gånger med rensslangen. Därefter spolas lägenhetsrören. Vanligtvis börjar arbetet på våningen längst ned där det finns mest avlagringar, för att sedan fortsatta uppåt i fastigheten. Till sist spolas fastighetens avluftning igenom, ända ner till källaren.

VINSTER MED STAMSPOLNING

• Rörens livslängd förlängs.

• Risken med stopp i avloppen minskar när fettbeläggningar spolas bort.

• Främmande föremål som blockerar flödet avlägsnas.

Källor: Titania och Avloppsservice

Kommentarer

de e bara bluff me stamspolning VARNING VARNING VARNING

Hakantrem äger möjligen en jour firma för akuta avloppsstopp? Det måste vara den enda rimliga förklaringen eftersom bostadsrättsförening och bostadsbolag över hela landet uppenbarligen insett att det är en gynnsam åtgärd. Bostadsbolag är vinstdrivande företag och dom skulle bara hitta på att spola för att det är roligt menar du?

Den här utvecklingen påminner om när bilen uppfanns och hästkuskar motsatte sig utvecklingen i rädsla för att förlora sin inkomst. Hur många miljonärer har det skapats i Sverige till följd av dyra akutstopp? Tiden får utvisa vem som har rätt men stamspolningar är här för att stanna, vare sig man vill eller inte!

Skriv en kommentar

Mer som detta