Halkolycka kan ge skadestånd

Halt och massor av snö på gatan? Ansvaret hänger på vem som äger marken – kommunen, bostadsrättsföreningen eller annan fastighetsägare.
03 jan 2017 | Den tidiga vintern skapade problem i stora delar av landet. Men vem har egentligen ansvaret för om någon halkar illa utanför ditt bostadshus? Styrelsen kan råka illa ut om olyckan skulle vara framme.

Hala gator och is och snö som faller från taken hör vintern till för oss nordbor. Allvarliga personskador i samband med bristfälligt vinterunderhåll är ovanliga. Vanligare är att snö eller is ramlar ner och förstör bilar som står parkerade intill fastigheter.

Kommuner och fastighetsägare har skyldighet att ansvara för underhåll av den mark de äger. Om du själv eller din egendom skadas kan du därför ha rätt till ersättning.

– Skulle olyckan vara framme täcker generellt din olycksfalls- eller bilförsäkring skadad egendom eller förlorad arbetsinkomst. Som boende i en bostadsrättsförening har du alltså inget eget ansvar om en istapp skulle falla från fastighetens tak och vålla skada. Inte ens om den fallit från din egen balkong, vilket kan vara tryggt att veta, säger Mats Lindbäck, informationschef på Bostadsrätterna.

Åtalbar

Ansvaret ligger alltså helt på styrelsen i din bostadsrättsförening. I många frågor har styrelsens ledamöter ett gemensamt ansvar, men föreningens ordförande kan också bli ensam åtalbar om bristfälligt underhåll orsakat kroppsskada eller till och med dödsfall.

– Det är allvarligt och ett stort ansvar vilar på styrelsens axlar. Lämpligt är därför att styrelsen tecknar ett avtal med ett plåtslageri eller en snöröjningsfirma, som sköter farorna professionellt och som kan ta på sig hela det juridiska ansvaret, säger Mats Lindbäck.

Skulle du som privatperson se en istapp eller ett snöras som är på väg att falla är det givetvis välkommet att du kontaktar husets fastighetsägare på egen hand.

– Oavsett vem som bär det huvudsakliga ansvaret vinner vi ju alla i slutändan på att vara vaksamma och varna om något ser farligt ut, säger Mats Lindbäck.

Philippa Magnusson
 

SÅ GÖR DU OM OLYCKAN ÄR FRAMME
• Tänk på att du kan behöva bevisa att din skada orsakats av att markägaren varit vårdslös med vinterunderhållet. Dokumentera därför gärna skadeplatsen med fotografier och ta namn samt telefonnummer till eventuella vittnen.

TIPSA OM ISTAPPAR
• Bor du i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala eller Visby? Då kan du ringa till Istappsjouren som tar emot tips om farliga istappar och meddelar fastighetsägarna på egen hand om faran. Istappsjouren, telefon: 020-478277.

Skriv en kommentar

Mer som detta