Fullmäktigemöte med avtackning och nyval

Bild Ulrika Blomqvist och Lennart Hedqvist
27 maj 2019 | Fredagen den 24 maj möttes Bostadsrätternas fullmäktige i Stockholm. Vid fullmäktiges val av styrelse valdes Erik Langby till ny ordförande i styrelsen och dagen avslutades med avtackning av tidigare ordföranden Lennart Hedqvist.

Fullmäktigemötet motsvarar stämman i en bostadsrättsförening och behandlar bland annat årsredovisning, val och motioner. För många av de 51 ledamöter var det första gången de deltog på Bostadsrätternas fullmäktige eftersom val till fullmäktige hölls under våren.

Fullmäktigemötet inleddes med att Linda Lövgren, Bostadsanalytiker WSP, talade på temat Rörlighet på bostadsmarknaden eller egentligen bristen på den.

Under eftermiddag avhandlades de formella punkterna, bland annat val av styrelse. Till Bostadsrätternas nya ordförande valdes Erik Langby och övriga ledamöter är nu Malin Celander, vice ordförande, Hans Jönsson, Peter Krait, Joacim Lundberg, Göran Olsson och Emilia Slaghök. Därtill valdes en ny ledamot in i styrelsen, Ewa Thalén Finné.

Vid årets fullmäktigemöte avtackades också tidigare ordförande Lennart Hedqvist som efter sina 27 år i Bostadsrätternas styrelse, 20 år som ordförande och sju som ledamot, lämnade sin post. Bostadsrätterna tackar honom för alla år av gediget arbete och stora engagemang i föreningen.

Skriv en kommentar

Mer som detta