Fullmäktige med stipendieutdelning

23 maj 2017 | Fredag 19 maj 2017 möttes Bostadsrätternas fullmäktige i Stockholm. Fullmäktigemötet motsvarar stämman i en bostadsrättsförening och behandlade bland annat årsredovisning, val och motioner.

 I år ändrades även Bostadsrätternas stadgar. De 51 ledamöterna fick i regionuppdelade grupparbeten diskutera hur de kan stimulera till ökade aktiviteter och medlemsengagemang.

Stiftelsen Bostadsrätterna delar ut ett uppsatsstipendium till studenter som skrivit om bostadsrätten som upplåtelseform. År 2017 års stipendium tilldelades Sandra Ajefelt och Melike Kayhan för deras uppsats ”Finansiell förmåga hos bostadsrättsköpare – hur mycket förstår de egentligen av årsredovisningen?”. Länk till uppsatsen finns nedan.

Bostadsrätternas styrelse består av Lennart Hedquist, ordförande, Malin Celander, vice ordförande, Harald Hagnell, Maritza Horn, Bengt Hökervall, Hans Jönsson, Peter Krait, Joacim Lundberg, Göran Olsson, Göran Orup och Emilia Slaghök.

Skriv en kommentar

Mer som detta