Förslaget om tvångsamorteringar slopat: Fokusera på nya bostäder

23 apr 2015 | – Bostadsrätterna välkomnar att Finansinspektionen inte går vidare med förslaget om tvångsamorteringar. Givetvis är det sunt att amortera ner sina lån, andelen hushåll med nya lån som amorterar har på några år ökat från drygt 40 procent till knappt 70 procent, men det bör ske genom frivilliga individuella amorteringsplaner, säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

– Om förslaget hade blivit verklighet skulle det hota bostadsbyggandet och göra det ännu svårare för långt fler att kunna skaffa sig en bostader.

– Vi är kritiska till hur Finansinspektionen kunde lägga fram ett förslag som saknar rättsligt stöd. Priserna har stigit som en konsekvens av förslaget.

– Nu behöver vi fokusera på hur vi får fler bostäder och hur trösklarna kan minska för dem som ska in på marknaden, säger Ulrika Blomqvist.

Kontakt, se vårt pressrum.

Skriv en kommentar

Mer som detta