Förslag om andrahandsuthyrning hotar små föreningar

22 maj 2012 | Regeringens förslag om nya regler för andrahandsuthyrning i bostadsrätt kommer att slå hårt mot mindre bostadsrättsföreningar, då styrelsearbetet kommer att drabbas av personbortfall. Dessutom finns det ingenting i lagförslagen om att föreningen ska kunna ta ut en högre avgift vid uthyrning, något som fanns med i utredningen. Det är två av de synpunkter som Bostadsrätterna för fram i sitt remissvar till Justitiedepartementet.

I remissvaret är Bostadsrätterna kritisk till den fria uthyrning som kan bli verklighet, även mot bakgrund av att bostadsrättshavaren under åren fått ett ökat förfogande av sin egendom. Istället borde det vara helt upp till föreningarna att bestämma om vilka regler för uthyrning som ska finnas, vilket inte går med dagens regler.

Förslaget anger att 25 procent av en förenings lägenheter ska kunna vara uthyrda i andra hand, utan att föreningen kan säga nej. I en mindre förening med till exempel 12 medlemmar innebär det att tre lägenheter ska kunna vara uthyrda vid varje tillfälle. Ofta består en styrelse av fem personer och två-tre suppleanter, och därutöver väljs en-två revisorer. Med nio personer innebär det att samtliga måste vara aktiva i föreningen och detta är helt orealistiskt. Konsekvensen kommer att bli mindre styrelser som får arbeta betydligt mer. Och med tre lägenheter som är uthyrda av "ekonomiska" skäl kan föreningen tvingas säga nej till annan medlem som måste flytta till annan ort på grund av arbete eller studier. Men hyresnämnden skulle acceptera uthyrningsskälen vilket ger än mer utsatta föreningar.

Bostadsrätterna är positiva till att den uthyrande bostadsrättshavaren ska kunna få en hyra som motsvarar marknadsvärdet för lägenheten. I utredarförslaget fanns förslag på att föreningarna skulle kunna få ta ut en högre månadsavgift under uthyrningstiden, men detta har försvunnit bort ur regeringsförslaget. Föreningarna måste kunna ta ut en extra avgift för att i någon mån kompenseras för merarbetet med andrahandsuthyrning och bortfall av arbetskraft i föreningarna.

Kommentarer

Bra svarat Bostadsrätterna.
För att lägst 25% ska få vara uthyrt hos oss skulle vi bli 6 kvar!
Vi är totalt 9, varav 3 yngre (med höjd risk?) och samt 6 över 60 år varav några med fysiska begränsningar mot styrelseuppdrag eller husröjningar... Hjälp vad framtiden ser mörk ut!!!

Är jag personlig assistent bara för att det bor en massa pensionärer i föreningen? Alla bör väll dra sitt strå till stacken och om man är för gammal och skröpplig för att städa och röja så får man väll bidra ekonomiskt istället! Vissa föreningar är överfulla av pensionärer med rullatorer. Så mycket arbetslösa som det finns så är det inte svårt att ordna städhjälp och annat, man kan till och med få rot och rutavdrag!

Det är f..n inte mer rätt att en person som betalar så mkt för en bostad som det kostar idag skall bestämma själv vad han skall använda den till. Svensk förenings maffia är förlegat och korrupt. Det finns för mkt skandaler i bostadsrättsföreningar idag med på tok för mkt egenintressen. HELT RÄTT attt släppa andrahandsuthyrningen fri. Heja Moderaterna !!!!!!!!!

Det är alldeles för svårt att hyra ut med de nuvarande reglerna, inte vill man trilskas och gå till hyresnämnden när åldrigarna är rädda för ungdomarna. Jag vill hyra ut till någon skötsam, inte slippa undan mitt ägaransvar! Allting måste inte vara svart och vitt, fördelar och nackdelar, de yngre måste kunna flytta hemifrån också och ha chansen och ta ansvar för sig själva vilket är mycket svårt när de bor alldels för länge hemma. Min lägenhet har varit tom alldeles för länge. låt oss pröva något nytt och rätta till det som sedan behöver rättas till.
Ljus framtid, eller hur!

Ï gläsbygden, nära Norge fins det stöd för regjeringens förslag om fri uthyrning i 5 år. Men det borde vara fri prisbildning (marknadspris). Argumentet om styre-problem med få boende ägare är et icke-problem då man kan setta inn eksterna ledamöten eller setta bort styrelsesarbetet. Enig at BRFet borde kunna ta ut en avgift, men tycker föreningen er aldeles för negativ i denna uthyrningsfråga. Ni har medlemmar som er oeniga med er... Ordförande.

Den sämsta föreningen jag har varit med om. Har en lägenhet hos dem funderar på att hyra ut i andrahand eftersom jag vill flytta ihop med min tjej, men enligt styrelsen är det inte skäl nog. Har fått avslag två gånger och vet inte mer vad jag ska göra men hade den nya lagen gått igenom hade det varit mycket enklare. Jag har köpt lägenheten och tycker att man borde ha lite mer frihet med sin "egendom" så länge man har en hyresgäst som sköter sig, har ett jobb och missar inga betalningar. FY FY FY HSB

Skriv en kommentar

Mer som detta