Flest skador i köket

Ett läckage från en ismaskin ledde till en omfattande vattenskada i familjen Nordqvists kök. Här undersöker personal från Anticimex uttorkningen av golvet.
22 aug 2016 | DOKUMENT. Det är vanligare att vattenskador i hemmen inträffar i köken än i badrummen. – Det beror framför allt på att vi i dag har betydligt fler vattenanslutna maskiner i köken än tidigare, säger Mikael Ekdahl på Moderna Försäkringar.

I fjol inträffade en tredjedel av alla vattenskador i hemmen i köken, enligt statistik från Vattenskadecentrum, som drivs av tio försäkringsbolag och branschorganisationer.

– Jag tror inte att det dröjer länge förrän vi kommer att ha samma våtrumsstandard i köken som i badrummen, det vill säga golvbrunn och tätskikt i väggar och golv. Allt fler vattenanslutna köksmaskiner leder till många, stora och dyra skador för försäkringsbolagen, säger Peder Halling, jurist vid Bostadsrätterna.

Knappt en fjärdedel av vattenskadorna beror, enligt Vattenskadecentrums statistik, på läckage från olika typer av apparater, till exempel diskmaskiner, ismaskiner, kyl och frys. Även om andelen kyl- och frysrelaterade skador ökar, är skador orsakade av diskmaskiner fortfarande vanligast.

Ismaskiner
Många har under senare år skaffat kyl och frys med kolsyre- och ismaskiner som kräver konstant tillgång till vatten. Fler vattenanslutna apparater innebär fler kopplingar och fogar. Tyvärr är inte kopplingarna alltid fackmannamässigt utförda, vilket kan orsaka en del skador.

– Självklart ska den som utför installationen vara kunnig om det han eller hon gör. Men det är också viktigt att maskinerna som installeras är anpassade till svenska förhållanden, säger Mikael Ekdahl.

Han får medhåll av Hampus Asp på branschorganisationen Säker Vatten.

– I Sverige får i princip vad som helst säljas, men allt får inte installeras. Vi har ett väldigt högt tryck i vårt vattennät, högre än i exempelvis Italien. Importerar man en maskin från Italien, är det inte säkert att den klarar våra förhållanden trots att den fungerar bra i Italien.

Läckageskydd
Båda betonar vikten av lokala vatten och läckageskydd under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna maskiner.

– Går något sönder akut och börjar spruta vatten, märks det ganska fort. Det är betydligt svårare att upptäcka läckande ledningar eller kopplingar. Kanske dröjer det tills grannen ringer på dörren för att klaga på fuktfläckar i taket, säger Mikael Ekdahl.

Mikael Bergling
 

FAKTA/Fördelning vattenskador 2015 (i procent):
Kök – 33
Bad/dusch – 28
Annat – 26
Tvättstuga – 7
WC – 6

Här uppstår vattenskador i köket (i procent):
Rör – 26
Diskmaskin – 26
Koppling/fog – 17
Kyl/frys/ismaskin – 14
Armatur/ventil – 3
Övrigt 14

Åldersfördelning av diskmaskiner som orsakat vattenskada (i procent):
Äldre än 20 år – 18
16-20 år – 6
11-15 år – 18
6-10 år – 30
0-5 år – 28
0-5 år – 28

Läs också:
Vattenkaoset

Skriv en kommentar

Mer som detta