Fler än åtta personer får samlas efter 1 juni

28 maj 2021 | I november förra året förbjöd regeringen allmänna sammankomster med fler än åtta personer. Nu har regeringen beslutat att de lättnader i förhållningsreglerna som tidigare presenterats träder i kraft den 1 juni. Det innebär att fler än åtta personer kan samlas och nya deltagartak börjar gälla.

För en mer träffsäker reglering för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beslutade regeringen för lite sedan att anpassa deltagartaken från den 1 juni. Det innebär att fler än åtta personer kommer att få samlas, men är beroende av om det är utomhus eller inomhus och hur lokalen eller platsen är utformad.

Huvudregeln är fortsatt att endast åtta personer får samlas vid ett inomhusarrangemang. Men om deltagarna får en anvisad sittplats kan upp till 50 personer få träffas inomhus. Om arrangemanget äger rum utomhus får 500 personer delta om dessa har sittplatser men endast 100 personer om sittplatser inte kan anvisas. Hänsyn måste också tas till lokalens eller platsens storlek och utformning vilket kan innebära att färre deltagare än vad som anges maximalt i förordningen får delta.

Föreskrifterna reglerar även deltagarantalet för exempelvis motionslopp och ändringar införs vad gäller vilket regelverk marknader och tivolin ska följa.

Folkhälsomyndigheten kommer att ha möjlighet att besluta om sänkta deltagartak regionalt. Länsstyrelserna kan också i enskilda fall besluta om begränsningar av evenemang om det förekommer en omfattande smittspridning, eller om det kan förväntas bli det.

Bostadsrättsföreningars stämmor och möten räknas visserligen inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning men vårt råd är ändå att i möjligaste mån hålla möten och föreningsstämmor digitalt eller genom poströstning. Läs mer om vilka alternativ som finns.

Föreskrifterna börjar gälla den 1 juni.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Där framgår även hur maxantalet ska beräknas.

Rev. 2021-05-28: Regeringen har presenterat en plan för lättade restriktioner i fem steg. Det som nu börjar gälla den 1 juni är första steget. Steg 2, som ska träda i kraft den 1 juli, innebär bland annat att taket för allmänna sammankomster inomhus höjs till 50 personer. Med anvisade sittplatser kan 300 personer delta. 600 deltagare tillåts vid arrangemang utomhus och med sittplats får 3 000 personer delta.

Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att de kan genomföras från och med 1 juli. Dock ska dessa även fortsättningsvis ske utan trängsel. Rådet att bara umgås med sin närmaste krets tas samtidigt bort. ​​​​​​

Läs hela planen i detalj på regeringens webbplats.

 

Skriv en kommentar

Mer som detta