FI vill kapa kostnad för bunden ränta

De senaste tio åren har det i genomsnitt kostat cirka 30 000 kronor mer än vad som är motiverat. Detta räknat på en bolånetagare som efter tre år velat lösa sitt tremiljonerslån med en ränta som bundits i fem år.
05 jul 2022 | Dagens system för ränteskillnadsersättning gynnar bankerna. Det leder till sämre konkurrens på bolånemarknaden och minskad rörlighet på bostadsmarknaden, enligt Finansinspektionen, FI, som nu vill se en förändring av reglerna.

En låntagare har enligt konsumentkreditlagen rätt att betala sitt lån i förtid utan att banken ska få ersättning för att avtalet sägs upp. Ett undantag är om räntan är bunden. Då har banken rätt till en så kallad ränteskillnadsersättning, en kompensation för kostnader som uppstår när ett lån sägs upp i förtid. Men Finansinspektionen, FI, anser att dagens regler leder till omotiverat höga ersättningar.

– Det är rimligt att den som säger upp ett bolån med bunden ränta ska ersätta banken, men nuvarande regler gynnar bankerna genom att ersätta dem för kostnader de inte har, säger Erik Thedéen, generaldirektör på FI.

Enligt FI riskerar nuvarande system att leda till sämre konkurrens på bolånemarknaden och lägre rörlighet på bostadsmarknaden. Nu vill myndigheten att reglerna ska ändras och har därför skickat in en hemställan, en formell begäran, till regeringen.

– Det är olämpligt att kostnaden för att säga upp ett bolån med bunden ränta ska göra det onödigt dyrt att byta bostad eller bank, säger Erik Thedéen.

I stället vill FI att ersättningen ska utgå från de förändringar i det allmänna ränteläget som skett sedan lånet tecknades, utan hänsyn till vilken ränta som det enskilda hushållet betalar på sitt bolån. Då kommer ersättningen generellt att bli lägre, framför allt för hushåll som betalar en hög bolåneränta.

– Vi vill rätta till den ojämlika behandlingen av låntagare med svag förhandlingsposition som måste betala mer trots att bankens kostnad är densamma, säger Erik Thedéen.

Frågan ligger nu hos regeringen.

Frida Henke

Skriv en kommentar

Mer som detta