Fel försäkring kan ge kalldusch

29 aug 2016 | DOKUMENT. Kontrollera villkoren noga i din bostadsrättsförsäkring. – Många missar att göra det, vilket kan bli en dyr överraskning om något skulle hända, säger försäkringsmäklare Åke Arén på Söderberg & Partners.

Du kan antingen ha din bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till hemförsäkringen eller genom att den ingår i en kombinerad hem- och bostadsrättsförsäkring.
Ibland kan du också vara försäkrad genom din bostadsrättsförening.

Bostadsrättsförsäkringen ersätter skador på ytskikt och den fasta inredningen i lägenheten, medan skador på möbler och annan lös egendom ersätts via hemförsäkringen.

– Villkoren skiljer en del mellan bolagen. Därför är det viktigt att vara noga och ta reda på vad som gäller för just din försäkring, säger Åke Arén.

Vad är viktigast?
– Nummer ett är att tillägget täcker det man som medlem är ansvarig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Nummer två är att försäkringsbeloppet i bostadsrättstillägget är tillräckligt högt, allra helst bör man ha en fullvärdesförsäkring.

Nummer tre är att det ingår en allriskförsäkring för bostadsrätt, ungefär som en drulleförsäkring. Försäkringsbolagen gör åldersavdrag både på material- och arbetskostnad. Avdraget motsvarar åldern på det material som skadats och som måste bytas ut.

– Många blir förvånade över hur stora kostnader de själva får bära. Självrisken är kanske bara 2 000-3 000 kronor, medan åldersavdraget kan vara mycket större. Har du ett 25-30 år gammalt kök som förstörts av exempelvis en vattenskada, kan du räkna med att försäkringsbolaget då står för 20 procent av kostnaden för ett nytt kök. Resten får du betala själv.

Går det att få kompensation för att man inte kan använda sitt kök medan det repareras efter en skada?
– Ja, du kan få kompensation ur hemförsäkringen med ett ersättningsboende.

Finns det några skador som vare sig bostadsrättsförsäkringen eller föreningens egen försäkring inte täcker?
– Ja, skador beroende på utifrån kommande vatten är normalt aldrig en försäkringsfråga. Det anses bero på dåligt underhåll. Undantaget är skyfall.

FÖRSÄKRINGSFALL I PRAKTIKEN
Gäller försäkringen efter bristfälligt arbete?
En man i Trelleborg ville ha ersättning från sitt försäkringsbolag på grund av skada i tätskiktet i duschhörnan i badrummet. Enligt försäkringsbolaget beror skadan på en bristfälligt monterad duschblandare och att arbetet inte var utfört enligt branschregler. Skadan omfattas därför inte av försäkringen, anser försäkringsbolaget.
Mannen valde att gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Allmänna reklamationsnämndens beslut: Avslog mannens begäran med motiveringen att arbetet inte utförts enligt då gällande branschregler.

Text: Mikael Bergling
Foto: Jann Lipka

Läs också:
Vattenkaoset 
Flest skador i köket
Ismaskinen förstörde köket
Kostnaderna: 5-10 miljarder kronor per år

Skriv en kommentar

Mer som detta