Experten: Så blir styrelsearbetet lättare

11 apr 2017 | Elisabeth Kalderén, styrelserådgivare på Bostadsrätterna, ger tips på hur styrelsearbetet kan underlättas. – Lägg ut den tekniska och ekonomiska förvaltningen eller delar av dem.

Att lägga ut hela eller delar av sin förvaltning är utmärkt, eftersom fackmänniskor kan sina ansvarsområden, anser Elisabeth Kalderén.

– De ser både nutida och framtida behov och genomför uppgifterna på rätt sätt.

Men tänk på det här, råder hon:
• Styrelsen har ändå det yttersta ansvaret för fastigheterna, tillhörande mark och ekonomin.
• När föreningen köper in förvaltningstjänster – ta referenser och ta alltid hjälp med att skriva avtal.
• Se speciellt till att förvaltaren har en ansvarsförsäkring.
• Upphandling ska ske på samma sätt som i alla andra bolag – objektivt och till föreningens bästa.

Tänk på jävsreglerna när styrelsen köper tjänster och/eller låter utföra andra arbeten för föreningen.

Ska styrelsen ha betalt?
– Det är upp till varje förening att bestämma men många väljer att betala sin styrelse för att de tar på sig ansvaret. En tumregel kan vara 1 500–2 000 kronor per lägenhet – och då ska även garage och andra utrymmen räknas in – som arvode till hela styrelsen årligen.

Alternativet är att ge ett eller flera prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. I år är beloppet 44 800 kronor. Det låter mycket men är inte särskilt mycket per person. Det är ett sätt att visa uppskattning och motsvarar inte på något vis en marknadsmässig ersättning för den tid de lägger ner och det ansvar de har.

Petra Olander

Skriv en kommentar

Mer som detta