Endast 1,55 av 5 miljarder i hyresstöd kan komma att betalas ut

29 okt 2020 | Till landets länsstyrelser har 33 562 ansökningar om stöd för sänkt lokalhyra i utsatta branscher till följd av coronapandemin inkommit. Sökta belopp uppgår bara till cirka 30 procent, 1,55 miljarder, av de fem miljarder som avsatts i stöd. Alla kommer troligen heller inte att beviljas.

Coronapandemins snabba ekonomiska konsekvenser på samhället fick regeringen att i slutet av mars besluta om ett hyresstödpaket på fem miljarder kronor till lokalhyresgäster inom vissa utsatta branscher. Stödet innebär att hyresvärdar, däribland bostadsrättsföreningar, som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni har kunnat söka stöd för att kompensera hälften av kostnaderna för nedsättningen.

Stödet kunde sökas under perioden 1 juli till 31 augusti. Totalt kom 33 562 ansökningar in innan ansökningstiden stängde och den största andelen, 13 365 stycken, har mottagits av Länsstyrelsen i Stockholm som handlägger ärenden från fem län: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland.

Aktuella siffror visar att det sökta beloppet i hela landet uppgår till 1,55 miljarder kronor. Mer än hälften – 823,2 miljoner kronor – är knutna till ansökningarna från länen som Länsstyrelsen Stockholm handlägger. Beloppen baseras på det som sökanden själva har fyllt i på ansökan och behöver alltså inte stämma överens med det belopp som betalas ut efter beslut. Cirka sex procent av ansökningarna visar inte sökt belopp. Det är heller inte säkert att alla ansökningar kommer att beviljas.

Under hösten arbetar länsstyrelserna med att fatta beslut i ärendena och samtliga beslut ska vara fattade senast den 31 december 2020. Först därefter kommer en slutgiltig siffra på hur mycket medel som har betalats ut i det aktuella stödet.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm

Skriv en kommentar

Mer som detta