En idéskrift om att göra årsredovisningen mer lättläst och relevant

18 dec 2014 | Frågan om avskrivningar har varit het det senaste året, efter att Bokföringsnämnden förbjudit progressiva avskrivningar. Nu kommer ett första steg mot förbättrade årsredovisningar. I ett senare skede tas ett övervägande fram med förändringar i gällande system.

Bostadsrätterna ger tillsammans med FAR, HSB, Riksbyggen och SBC ut en idéskrift om förbättrade årsredovisningar. Skriften fokuserar på underhållet av huset: när gjorde bostadsrättsföreningen något väsentligt åt huset, och när planerar föreningen att göra något nästa gång? Idag är det väldigt tunnsått med information om detta, trots att det är en av de viktigaste frågorna för egentligen alla berörda. Kanske har föreningen tidigare den informationen i en underhållsplan, kanske får de skapa sig en uppfattning om framtiden.

– Vi är alla eniga om att det är mycket annan information i årsredovisningen än just avskrivningar som är viktig, både för blivande köpare av lägenheter och för föreningens egen analys av situationen. Samtidigt finns ett behov av att både höja standarden på redovisningarna och enhetligheten, säger Mats Lindbäck på Bostadsrätterna.

En annan nyhet är de tabeller med nyckeltal för den mest intressanta informationen som styrelsen ska redovisa i förvaltningsberättelsen. Dessa säger väldigt mycket om föreningen. Åtskillig information finns redan i årsredovisningens sifferdelar, men idéskriften ger en intressant sammanställning och jämförelse över tiden. Sannolikt blir det nu mycket lättare jämföra en förening med en annan.

Skriv en kommentar

Mer som detta