"Det regeringen gör räcker inte"

Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna.
15 nov 2016 | Finansieringen måste fungera och det gör den inte idag. Det säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist. – Det krävs en rad åtgärder för att minska bostadsbristen. Det regeringen nu gör räcker inte.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) vill att fler ska hyra ut ett rum i sin lägenhet eller villa.

– Att utnyttja det nuvarande bostadsbeståndet effektivare är en bra idé. Regeringen bör därför ta bort eller kraftigt höja taket för hur höga hyresintäkter privatpersoner får ha innan de måste betala skatt för dem. Men det kommer inte lösa bostadskrisen. För det krävs det betydligt kraftfullare åtgärder, säger Ulrika Blomqvist.

Som vad?
– Till att börja med behöver rörligheten på bostadsmarknaden öka. Reavinstskatten på bostäder – flyttskatten – motverkar det och bör därför avskaffas helt och hållet. Jag vet att den ger mycket pengar till staten. Ett första steg är därför att låta de bostadsägare som vill få vänta med att betala skatten för eventuella vinster vid bostadsförsäljning tills de lämnar den ägda bostadsmarknaden.

Ulrika Blomqvist vill inte se en minskning av ränteavdragen.

– Det skulle innebära att de som är på väg in på den ägda bostadsmarknaden får betala för de som är på väg ut. Det är inte rimligt. Sänkta ränteavdrag gör det dessutom dyrare att ta sig in på bostadsmarknaden.

– Det är viktigt att människor även i fortsättningen ska kunna äga sin bostad och för det krävs det ränteavdrag.

Vad behövs för att öka byggandet?
– Förutom ändrade byggregler, möjlighet att överklaga och liknande behöver bostadsfinansieringen ses över. Dagens system utestänger många från det ägda boendet. De kreditrestriktioner som införts under senare år har lett till att ännu färre kan efterfråga bostäder.

– I kombination med en ansvarsfull kreditgivning behövs ett skattegynnat bosparande, statligt garanterade startlån för unga och en översyn av amorteringskravet.

Ulrika Blomqvist konstaterar att partierna i sina program har många av lösningarna när det gäller bostadsfinansieringen, ungas inträde på bostadsmarknaden med mera.

– Men när de sedan ska förhandla med varandra kommer de inte överens. De mäktar inte se till helheten och vågar bara ta små, små steg i taget, vilket vi vet löser väldigt lite.

Mikael Bergling

Läs också: "Använd befintliga bostäder effektivare"

Skriv en kommentar

Mer som detta