Den tillfälliga stämmolagen förlängs inte

25 okt 2021 | För att underlätta för bolag och föreningar att hålla sina stämmor trots pandemin infördes förra året en lag som möjliggjorde bland annat poströstning för föreningar. Den lagen kommer inte att förlängas och upphör därmed att gälla den 31 december i år.

Bestämmelserna i den tillfälliga stämmolagen har bland annat inneburit att bostadsrättsföreningar har kunnat hålla sina stämmor genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning. Alternativt har stämman kunnat genomföras enbart genom poströstning alltså helt utan fysisk närvaro liksom helt digitalt utan fysisk närvaro.

Att lagen upphör att gälla vid årsskiftet innebär att föreningsstämmor efter årsskiftet 2021/2022 ska genomföras enligt ordinarie regler. För en bostadsrättsförening innebär det att poströstning eller en helt digital stämma inte längre är möjlig och att reglerna om ombud blir som tidigare. Huvudregeln är att endast make, sambo eller annan medlem kan vara ombud och att inget ombud får företräda mer än en medlem, om inte stadgarna säger något annat.

Även innan pandemins utbrott kunde bostadsrättsföreningar hålla sina stämmor digitalt vilket alltså även kommer att vara möjligt framöver. Dock måste då föreningen alltid erbjuda en plats dit de medlemmar som vill kan komma och delta.

Läs mer på regeringens webbplats.

 

Skriv en kommentar

Mer som detta