Den tillfälliga stämmolagen återinförs

23 feb 2022 | I dag har riksdagen fattat beslut om att återinföra den tillfälliga stämmolag som slutade gälla vid årsskiftet 2021/2022. Lagen underlättar genomförandet av bolags- och föreningsstämmor på ett smittskyddssäkert sätt och ska gälla fram till och med 31 december 2022.

Den tillfälliga stämmolagen som infördes våren 2020 för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor på smittskyddssäkert sätt upphörde vid årsskiftet.

Bostadsrätterna tillsammans med HSB och Riksbyggen begärde då i en skrivelse till regeringen att lagen skulle förlängas. Detta för att spridningen av covid-19 i början av året har ökat oroväckande och det fortsatt kan vara svårt för föreningar att hålla sina stämmor.

Riksdagen har i dag fattat beslut att stämmor kommer att kunna hållas antingen digitalt i kombination med poströstning eller enbart genom poströstning.

Stämmolagen föreslås återinföras den 1 mars 2022 och ska gälla till den 31 december 2022.

Vi har uppdaterat poströstningsformulär och checklistor för både rena poströstningsstämmor och digitala eller fysiska stämmor i kombination med poströstning. Ni finner blanketter och checklistor under Medlemsförmåner, Blanketter

 

Skriv en kommentar

Mer som detta