Debattartikel: tydligare regler för andrahandsuthyrning

24 jun 2013 | Under en tid har Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggen samtalat med regeringen om reglerna för andrahandsuthyrning. Resultatet är förslag om en tydligare lagstiftning samt en rätt för föreningen kan ta ut en årlig avgift i samband med uthyrningen.

- Regeringen har lyssnat på vår kritik och de förslag som vi tillsammans med övriga bostadrättsorganisationer framförde i samband med att regeringen föregående år kom med sitt förslag kring andrahandsuthyrning. De nu föreslagna ändringar som är aktuella innebär att reglerna om andrahandsupplåtelse blir moderniserade. Det som är viktigt att påpeka är att även fortsättningsvis ska föreningen lämna tillstånd till andrahandsupplåtelsen. Vi välkomnar också möjligheten för föreningen att ta ut en avgift, kommenterar Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

Samtalen har pågått under våren och på bostadsratterna.se finns en tidigare artikel i ämnet. Det är alltså dessa samtal som utmynnat i en debattartikel i Dagens Nyheter, med bostadsminister Stefan Attefall, Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggen som författare.

Regeringen avser inom kort att lägga förslag om ändringar i lagen som gör det möjligt att exempelvis under en begränsad tid hyra ut sin lägenhet i andra hand med hänvisning till att det är svårt att sälja lägenheter eller att man vill hyra ut till en närstående. Däremot kommer det inte heller fortsättningsvis att vara möjligt att köpa en lägenhet i spekulationssyfte för uthyrning.

Regeringen kommer också att föreslå en avgift som föreningen kan ta ut i samband med uthyrningen om maximalt tio procent av prisbasbeloppet, det vill säga för närvarande 4 450 kronor per år. Syftet är att täcka föreningens merkostnader.

Planen är att de nya reglerna ska börja gälla från 1 juli 2014, under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens kommande lagförslag.

Läs debattartikeln i sin helhet på Dagens Nyheters webbplats.
 

Skriv en kommentar

Mer som detta