Dags för energideklaration igen

13 apr 2018 | Ett decennium har gått sedan de första energideklarationerna upprättades. En energideklaration gäller just i tio år, vilket betyder att det är dags att deklarera igen för de bostadsrättsföreningar som upprättade den första under åren 2007-2008.

År 2006 infördes lagen om energideklarationer för byggnader. Dessa ska utföras av certifierade energiexperter i syfte att främja en effektiviserad energianvändning och att förbättra inomhusmiljön i byggnader. Tanken med energideklarationerna var att de dels skulle leda till att köpare av en fastighet eller bostadsrätt fick information om byggnadens energiprestanda, dels att fastighetsägarna skulle vilja genomföra de föreslagna energibesparingsåtgärderna. Därmed skulle energianvändningen minska.

Kritiken mot energideklarationerna har varit omfattande, bland annat från Bostadsrätterna, med argumentet att systemet skulle kosta mycket utan att leda till minskad energianvändning. Både Riksrevisionen och Boverkets egna utvärderingar visar tyvärr inte på motsatsen. I Boverkets utvärdering uppgav 80 procent av fastighetsägarna att de redan på förhand hade känt till energibesparingsåtgärder som – i förekommande fall – fanns listade i deklarationerna. I Riksrevisionens granskning konstaterades att systemet med energideklarationer kostar svenska fastighetsägare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och villaägare över 700 miljoner kronor – om året.

Under de tio år som energideklarationer har upprättats har lagen dessutom skärpts. Till exempel är det numera krav att det finns en energideklaration när en byggnad ska säljas eller hyras ut. Sedan 2012 måste även byggnadens energiprestanda finnas med vid annonsering samt anslås exempelvis i entrén till ett flerbostadshus.

Boverket är sedan 2012 tillsynsmyndighet och samma år infördes en bestämmelse att besiktningen,  som ska utföras av en certifierad energiexpert, ska göras okulärt – alltså på plats.

Tidigare redovisades energiprestandan i en sammanfattning – en figur i form av ett hus med sju olika energinivåer. Sedan år 2014 har den sammanfattningen fått ett nytt utseende. Förändringen innebär att en skala med sju energiklasser från A till G har införts, där A står för en låg energianvändning. Den ersätter den tidigare informationen om energiprestanda. De tidigare energinivåerna och de nya energiklasserna stämmer inte direkt överens med varandra. Men den gamla sammanfattningen gäller tills en ny är upprättad.

Skyldigheten att redovisa energiprestanda i annonser finns kvar men med förändringen att det är byggnadens energiklass som ska redovisas med den särskilda symbolen med bokstäverna A-G för att indikera energivärdet.

Kostnaden för att genomföra en besiktning och för upprättande av en energideklaration varierar mycket och rekommendationen är därför att ta in offerter från ett antal energiexperter och sedan välja den billigaste. För den billigaste pengen får föreningen troligen bistå med fler ingångsvärden och uppgifter men att välja ett dyrare alternativ torde inte ge så många fler mervärden. Föreningen får därmed en energideklaration och följer lagen.

Boverket arbetar för närvarande med en översyn av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader. Ändringarna innebär att energiprestandan kommer att presenteras på ett sätt som gör att de siffror som redovisas i energideklarationen inte helt kommer att överensstämma med föreningens energistatistik.

boverket.se finns listat certifierade energiexperter per län.

Kommentarer

Idag är det så viktigt att energideklarationen är mycket låg då mäklare säljer lägenheter på att en bostadsrättsförening har satsat på energi och miljöåtgärder och fått ner uppvärmningskostnader i föreningen. Många som köper en lägenhet vet att det är bra om föreningen har bergvärme och ventilation med återvinning men även solceller då går inte avgifterna upp i framtiden. Våra kunder som gjort dessa åtgärder ligger efter FTX, FX och bergvärme i äldre fastigheter på endast 25-35 kWh/m2 titta vad ni har idag. Det flesta bostadsrättsföreningar ligger mellan 110 - 250 kWh/m2 idag här finns mycket att göra. Titta hur många m2 ni har uppvärmd bostadsyta (A-temp över +10 grader) och multiplicera med värdet idag och ta sedan värdet ex. nytt värde med vent och bergvärme 30 kWh/m2 så får ni nya uppvärmningskostnader i kWh per år om ni har FTX eller FX med bergvärme. Har föreningen så låg uppvärmning och tappvarmvatten så är det toppen att även installera solceller på tak som tillverkar el och driver dessa anläggningar med el från ert tak. Så bra för miljön men även inomhusmiljö och er hälsa. Chris Hedjerson.

Skriv en kommentar

Mer som detta