Dags för budget – eller?

25 okt 2017 | Hösten är här och det är budgettider. Men är styrelsen tvungen att arbeta fram en budget? Och vad händer om verkligheten inte stämmer överens med budgeten, måste den ändras då? Bostadsrätternas ekonomer reder ut begreppen.

En budget för bostadsrättsföreningens kommande räkenskapsår upprättas i regel i slutet av året. Budgetarbetet ses av många föreningar som ett onödigt ont men det finns enligt Bostadsrätternas ekonomer mycket som är positivt med att upprätta en budget.

– Inget formellt krav finns på att en förening måste upprätta en budget. Men det kan vara inskrivet i stadgarna, så det måste styrelsen ha koll på, säger Thomas Lagerqvist, styrelserådgivare och ekonom på Bostadsrätterna.

Själv förordar han att alla föreningar upprättar en budget eftersom styrelsen då får en förståelse för hur ekonomin i föreningen ser ut.

– Det ger en god bild av helheten, och styrelsen lär sig var de lågt hängande frukterna finns. Om till exempel energikostnaderna är en stor post kan föreningen koncentrera sig på att få ner dessa kostnader.

Hur avancerad budgeten ska vara är lite upp till varje förening. Styrelsen kan upprätta en mer generell budget baserad på förra årets kostnader men kan också utgå ifrån underhållsplanen och vara mer detaljerad. Utöver det kan styrelsen se över villkor för lån. Ska föreningen till exempel amortera något på lånen?

– När du arbetar med en budget ser du relationerna mellan intäkter och kostnader. Och det i sig ger en grund för hur årsavgifterna ska sättas, säger Kristin Nilsson, styrelserådgivare och ekonom på Bostadsrätterna.

Hon påpekar att de flesta föreningar visar ett underskott i resultaträkningen, mycket på grund av att hänsyn tagits till avskrivningar. Det innebär inte per automatik att avgifterna behöver höjas.

– Det viktiga är att styrelsen gör en kassaflödesanalys som visar att föreningen klarar de löpande utgifterna.

Ibland anlitar föreningarna externa ekonomiska förvaltare som på hösten upprättar budget åt föreningarna. Dessa budgetar ska dock ses som ett förslag och styrelsen har alltid sista ordet eftersom den är insatt i vilka händelser som planeras under kommande år.

Vad händer då om styrelsen ser att kostnaderna för en given post i budgeten inte hålls? Behöver budgeten justeras då?

– Nej, budgeten är ett rörligt verktyg och behöver inte ändras efter hand. Styrelsen ska se den som en levande kvalificerad gissning. Det kan ändå vara en god idé att göra en budgetuppföljning efter halvårsskiftet, säger Thomas Lagerqvist.

Om föreningens stadgar ger utrymme för det kan styrelsen informera medlemmarna om budgeten på föreningsstämman, men det är vanligtvis inte en beslutspunkt.

– Styrelsen måste också vara beredd på att revisorn i samband med den årliga revisionen kan vilja se budgeten, framhåller Kristin Nilsson.

Skriv en kommentar

Mer som detta