Dags att skicka in fastighetsdeklarationen

17 okt 2018 | Under september månad ska Skatteverket ha skickat ut fastighetsdeklarationer till landets bostadsrättsföreningar. En hel del uppgifter är förtryckta och för de flesta handlar det i princip om att skriva under och skicka in den, men inte för alla. Senast den 1 november ska den vara inskickad.

Nästa år, 2019, sker en allmän fastighetstaxering för hyreshus. Som hyreshus räknas hus med minst tre bostäder, även bostadsrättshus. Allmän fastighetstaxering innebär att samtliga fastigheter av en viss byggnadstyp får nya taxeringsvärden som baseras på faktiska försäljningar. Vid allmän fastighetstaxering har Skatteverket också möjlighet att tillämpa nya värderingsmodeller och kan göra en mer omfattande översyn av exempelvis indelningen av värdeområden.

Den deklaration som bostadsrättsföreningen skickar in blir underlag för att räkna fram vad huset skulle värderas till och beskattas för om hela huset bestod av hyresrätter. För bostäder är fastighetsskatten avskaffad sedan ett antal år tillbaka och ersatt av en kommunal fastighetsavgift.

Nybyggda hus undgår fastighetsavgift i 15 år. För övriga är avgiften i år 1 337 kronor per lägenhet i flerfamiljshus och 7 812 kronor för radhus och villor, och det gäller i nästan alla hus som inte har ett extremt lågt taxeringsvärde. Lokaler beskattas fortfarande med 1 procent av taxeringsvärdet.

Eftersom ytorna eller användningen sällan förändras så är det vanligt att i deklarationen godta de förtryckta uppgifterna för de lägenheter, både lokaler och bostäder, som är upplåtna med bostadsrätt. Annars är det de faktiska hyrorna som ska anges.

Det enklaste och bästa är att deklarera elektroniskt eftersom det minskar risken att missa uppgifter – då varnar datorn direkt. Deklarationen ska vara inskickad till Skatteverket den 1 november.

Den som vill fördjupa sig i skattereglerna kan på Skatteverkets webbplats ladda ner broschyrerna SKV 378 eller 296.

Skriv en kommentar

Mer som detta