Byggboom ger rekordmånga bostäder i storstäderna

28 mar 2017 | Nästan var femte svensk bor i de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Där byggs också bostadsrätter i en rasande fart. – Det är främst tvåor, treor och fyror som efterfrågas, säger Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker på Boverket.

Storstäderna och dess grannkommuner växer kraftigt. För att försöka möta trycket på lägenheter i storstäderna sker det nu en byggboom. I Stockholm är det framför allt i utkanten av staden som det byggs.

Boendeformen för de nya lägenheterna är främst bostadsrätter. I Göteborg byggs också mestadels bostadsrätter, medan det är en jämnare fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter i Malmö.

– Det har inte byggts så mycket bostäder i flerbostadshus som nu sedan i slutet av miljonprogrammen.
Det är en mycket kraftig ökning. Vår prognos tydde på att det skulle byggas fler hyresrätter än bostadsrätter, men det blev inte så. Varför vet vi inte riktigt, säger Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytikerpå Boverket.

Föds fler
Nästan var femte invånare i Sverige bor nu i Stockholm, Malmö eller Göteborg. Ökningen sker inte på landsbygdens bekostnad, utan för att det föds fler i storstäderna och att invandringen är större.

Den allra vanligaste lägenheten i de tre storstadskommunerna är två rum och kök, med en yta på 57 kvadratmeter. I övriga landet är lägenheterna större.

– Ser man till hela landet är den vanligaste lägenhetsstorleken 61-70 kvadratmeter, säger Rein Billström, bostadsanalytiker på SCB.

En femtedel av lägenheterna i Stockholm är ettor – fler än vad som finns i Malmö och Göteborg. Anledningen är att lägenhetsbeståndet är betydligt äldre i Stockholm.

Miljonprogrammen
År 1945 var hälften av alla lägenheter i Stockholm ettor med kök eller kokvrå, men under efterkrigstiden
aktualiserades frågan om bostadsstandard. Den minimistandard som angavs var högst två personer
per rum, vilket ledde till att större lägenheter började byggas.

– I ytterområdena av städerna är lägenheterna större. Miljonprogrammen byggdes på 60-talet i utkanterna och då växte lägenheterna, säger Rein Billström.

I dag finns ett behov av alla lägenhetsstorlekar. Bland bostadsrätter efterfrågas främst tvåor, treor och fyror, enligt Hans-Åke Palmgren på Boverket.

Sex procent ettor
De bostadsrätter som färdigställdes 2015 var större än hyresrätterna. Bara sex procent av bostadsrätterna var ettor, medan 30 procent av hyresrätterna var ettor.

Den största skilnaden mellan storstadsregionerna är andelen bostadsrätter jämfört med hyresrätter. Medan fördelningen i stort sett har varit oförändrad mellan 1990 och 2015 i Malmö och Göteborg är läget ett annat i Stockholm. Där utgör bostadsrätterna 54 procent av lägenhetsbeståndet, jämfört med 48 procent i Malmö och 36 procent i Göteborg.

Natalie Joo
 

FAKTA/Äldst bestånd i Stockholm
I Stockholm hittas de största lägenheterna i Skärholmen, i Göteborg finns de i Västra Göteborg och i
Malmö i stadsdelen Oxie. Genomsnittstrean är i storstäderna 78 kvadratmeter. Stockholm har flest gamla lägenheter. 41 procent av lägenhetsbeståndet är byggt före 1946, jämfört med 24 procent i Göteborg och 26 procent i Malmö.

(Källa: SCB)

87 %
...av Sveriges befolkning bor i tätorter, det vill säga en ort med minst 200 innevånare. Tätorterna motsvarar i sin tur 1,5 procent av landets yta.

Skriv en kommentar

Mer som detta