"Bostadsrättsföreningarnas styrelser hamnar i en helt omöjlig situation"

22 feb 2017 | – Det här går tvärt emot allt vad politikerna idag talar om, det vill säga förenkla och förbättra utnyttjandet av bostäderna i Sverige. Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist kommenterar Skatteverkets ställningstagande om reavinstskatt när en bostadsrätt förändras.

Skatteverket publicerade 16 februari ett ställningstagande om när reavinstskatt för bostadsrätter ska utgå. Frågan slogs också upp stort ibland annat Svenska Dagbladet och Dagens Industri.

Ställningstagandet innebär att Skatteverket anser att reavinstskatt aktualiseras inte enbart när bostadsrätter säljs utan också om bostadsrätten förändras genom exempelvis att den tillförs ett rum på vinden eller en parkeringsplats. Detta oavsett om bostadsrättshavaren har betalat en marknadsmässig ersättning till den tillförda arean. Det som Skatteverket kallar väsentlig ändring av villkoren, ska utlösa en reavinstsituation och medföra orimliga ekonomiska konsekvenser för människor.  Däremot innebär inte mindre ändringar av villkoren av upplåtelsen att reavinst uppstår.

Idag är det enbart rena försäljningar som beskattas med 22 procent av vinsten vid överlåtelser av bostadsrätter. Om lägenheter formellt ska slås ihop eller delas i flera gäller att föreningen ska fatta beslut om detta på en stämma. Lägenheterna säljs till marknadspris med bostadsrättsföreningen som motpart och den dubblerade eller halverade lägenheten upplåts därpå på nytt.

– Det här går tvärt emot allt vad politikerna idag talar om, det vill säga förenkla och förbättra utnyttjandet av bostäderna i Sverige. Innebörden i ställningstagandet är att den som till exempel vill och får medgivande av grannarna att bygga ett rum på den outnyttjade vinden, också måste  betala skatt på den värdeökning som hens gamla befintliga bostadsrätt får. Detta trots att den gamla bostadsrätten inte säljs. Med oklarhet i vad som är en mindre ändring så innebär det sannolikt ett tvärstopp för alla inom föreningar. Samtidigt noterar vi att bostadsminister Peter Eriksson häromdagen tillsatte ytterligare en utredning som handlar om hur samhället kan underlätta förändringar av bostäder i syfte att öka uthyrningen till dagens bostadskö. Regeringen borde intressera sig för Skatteverkets ställningstagande, kommenterar Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

– Bostadsrättsföreningarnas styrelser hamnar i en helt omöjlig situation. Idag vet styrelserna att försäljningar ska meddelas Skatteverket så att de kan besluta om reavinstskatt. Nu ska bostadsrättsföreningarna plötsligt ta ställning till om reavinstskatt ska utgå också vid småförändringar som knappast låter sig definieras. Beslut om skatt ska i realiteten tas av grannarna istället för av Skatteverket.

– Det kan tilläggas att dessa förändringar i villkoren för bostadsrättsupplåtelsen knappast är vardagshändelser. Avser Skatteverket att lägga på bostadsrättsföreningarna årliga rapporteringar om detta, blir det omfattande merarbete för både bostadsrättsföreningarna och Skatteverket, säger Ulrika Blomqvist.

Skriv en kommentar

Mer som detta