Bostadsrätternas stipendium har delats ut

16 dec 2021 | Under år 2021 har Bostadsrätterna delat ut fem stipendier till den eller de studenter som i sitt examensarbete tillför nya kunskaper kring bostadsrätten som boendeform.

Bostadsrätterna delar ut ett stipendium om 15 000 kronor till den eller de studenter som i sitt examensarbete, vid ett universitet eller en högskola i Sverige, tillför nya kunskaper kring bostadsrätten som boendeform.

Ansökan om stipendium har kunnat skickas in löpande under år 2021 och beslut om beviljande fattas av Bostadsrätternas styrelse.

ÅRETS FEM STIPENDIER HAR TILLDELATS:

Yohanna Burman, juridiska institutionen, Stockholms universitet för uppsatsen ”Fukt- och mögelskador i bostadsrätt - en utvärdering av ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och miljöbalken”.

Rebecka Larsson, juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg för sin uppsats ”Interimistiskt styrelseansvar – har verksamhetssyftet ingen betydelse?”

Anton Widemark och Adam Edén, Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning i Gävle för uppsatsen ”Införandet av ett centralt register för pantsättning av bostadsrätter – konsekvenser för berörda aktörer”. Anton och Adam delar på stipendiet om 15 000 kronor.

Tilda Sandin och Emil Olsson, Företagsekonomi, Redovisning vid Mittuniversitetet i Östersund för uppsatsen ”Ägarlägenheter för juridiska personer – En ny bostadsform och dess påverkan på bostadsmarknaden”. Även Tilda och Emil delar på sitt stipendium.

Tony Löflund, Juridik vid Örebro Universitet för sin uppsats ”En trygg bostadsrättsaffär – Om förhandstecknarens konsumentskydd vid upplåtelse av nyproducerad bostadsrätt”.

Vi på Bostadsrätterna säger: stort grattis!

 

Skriv en kommentar

Mer som detta