Bostadsrätternas fullmäktige möttes i Stockholm

28 maj 2012 | Bostadsrätterna är en demokratiskt uppbyggd organisation med ett fullmäktige som högsta beslutande organ. Årets fullmäktige fick besök av regeringens utredare av andrahandshyror.

Per Anders Bergendal har lämnat förslag om ändrade regler för andrahandsuthyrning och som regeringen tagit fasta på i sitt lagförslag. Fullmäktigeledamöterna fick möjlighet att ställa frågor om förslaget och det framkom både positiva och negativa synpunkter.

Fullmäktige, som väljs av Bostadsrätternas medlemsföreningar, motsvarar en bostadsrättsförenings årsstämma.

Bostadsrätternas årsredovisning 2011 kommer under närmaste tiden att skickas till medlemsföreningarna och finns även att ladda ned här som pdf.

Skriv en kommentar

Mer som detta