Bostadsrätterna om regeringens förslag: Subventioner inte tillräckligt

25 mar 2015 | Regeringen har idag presenterat förslag om investeringsstöd för fler hyresrätter. Bostadsrätter är helt bortglömda, trots att många efterfrågar boendeformen.

– Det är bra att regeringen presenterar sina tankar kring bostadspolitiken men dessa förslag kommer inte ensamt att lösa de stora problem som finns på bostadsmarknaden. Tyvärr glömmer regeringen helt bort bostadsrätten, vilket är anmärkningsvärt därför att den är en del av lösningen för bostadsbristen, säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist

– Vi hade förväntat oss förslag om hur vi även får fler bostadsrätter som vanliga människor kan efterfråga, till exempel att regeringen sett över den dåligt fungerande förvärvsgarantin. Istället kommer ett amorteringstvång som försvårar delfinansieringen av nya bostader för den enskilde och detta riskerar att bostadsbyggandet totalt kommer att gå ner, säger Ulrika Blomqvist.

Kontakt
Ulrika Blomqvist, Bostadsrätternas vd, tel 0765-201 002
Kenny Fredman, kommunikatör, tel 0765-201 004

Bostadsrätterna är intresse- och serviceorganisation för bostadsrätter med 6 500 bostadsrättsföreningar och 12 000 bosparare som medlemmar i hela Sverige. I Bostadsrätternas medlemsföreningar bor ungefär 250 000 hushåll.

Skriv en kommentar

Mer som detta