Bostadsrätterna kommenterar bostadsrättsutredningen

26 apr 2017 | Det måste bli enklare för bostadsrättsköpare att jämföra bostadsrättsföreningars ekonomi. Den som köper en bostadsrätt har mycket att hålla koll på. Hur välskött är bostadsrättsföreningen? Kommer avgifterna att höjas – eller finns det möjlighet till sänkningar? Vilka regler gäller om lägenheten ska byggas om? Detta ska nu förhoppningsvis bli tydligare med förslagen från Bostadsrättsutredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden” som presenteras idag.

– Många som köper en bostadsrätt tänker kanske inte alltid på att de får betala inte bara för de egna lånen utan också för föreningens via avgiften. Det är jättebra för konsumenterna att de, enligt förslaget, på ett enkelt sätt kan jämföra olika bostadsrätter, säger Ulrika Blomkvist som har suttit med i utredningen som expert och är VD för Bostadsrätterna, Sveriges största bostadsrättsorganisation.

Bostadsrättsföreningarna ska också redovisa sin ekonomi tydligare med nyckeltal om exempelvis årsavgifter, vad som har gjorts och vad som planeras för underhåll.

– Men tyvärr återstår mycket när det gäller just redovisningen av föreningens kostnader – här borde utredningen tagit ett betydligt bredare grepp. Men alla utredningar styrs av de direktiv som regeringen lämnat. Därför är risken stor att inget kommer att hända inom detta område, konstaterar Ulrika Blomqvist.

– Kommer denna utredning gå till historien för något så handlar det om att klara ut reglerna kring renovering av lägenheterna, säger Ulrika Blomqvist. Och det är faktiskt ingen liten fråga; Idag ser vi hur stora kultur- och miljövärden förstörs på grund av att nuvarande ombyggnadsregler är oklara och inte tar hänsyn till föreningens gemensamma intresse. Utredningen föreslår bra och tydliga regler för vad medlemmar får och inte får göra utan tillstånd från föreningen och vem som ansvarar för att visa att förändringarna inte innebär skada för huset, säger Ulrika Blomqvist.

Förslag i den nya utredningen innefattar bland annat:

- Vid försäljning ska lägenhetens indirekta nettoskuld tydligt redovisas, det vill säga föreningens belåning fördelat på bostadsrättens andelstal i föreningen.
- Bostadsrättsföreningars årsredovisningar bör innehålla ett antal nyckeltal såsom årsavgift per kvadratmeter, skuldsättning per kvadratmeter och räntekänslighet.
- Alla bostadsrättsföreningar ska använda samma redovisningsprinciper med komponentavskrivning.
- Förhandsavtalstecknare för upplåtelse av bostadsrätt ska ges större insyn i styrelsens verksamhet och möjlighet att frånträda avtalet vid väsentliga avvikelser.
- Alla andra typer av avtal för framtida upplåtelse av bostadsrättslägenheter än förhandsavtal förbjuds. Då avses reservationsavtal och bokningsavtal.
- Det ska regleras tydligare vilka ingrepp i bostadsrätt som kräver styrelsens tillstånd. Här är exemplen förändringar i bärande konstruktion, kulturhistoriska värden, vatten, el, gas, avlopp, eldstad och brandskydd.
- Den som vill göra tillståndskrävande ingrepp i bostadsrätt är den som ska bevisa att förändringarna inte innebär skada för föreningen.

Utredningen:
www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201731/

Kommittédirektiv:
www.regeringen.se/4a767f/contentassets/11767cf81479441c9c8b14addf440bac/dir-2015-97-starkt-konsumentskydd-pa-bostadsrattsmarknaden.pdf

Skriv en kommentar

Mer som detta