Bostadsrätterna föreslår alternativ till amorteringstvång

11 mar 2015 | Finansinspektionen har idag lagt sitt förslag om amorteringar på bostadslån. Konsekvensen av förslaget är att färre kommer att kunna efterfråga en bostad då bolånetagare möts av ytterligare ett sparkrav. "Att tvångsamorteringarna kommer är en konsekvens av att bostadsmarknaden inte fungerar", säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

Även om det får ses som ovanligt händer det att föreningar kapas och styrelsen byts ut utan att veta om det. Det kan handla om att någon utomstående vill komma åt de ekonomiska medlen eller på grund av konflikter internt i föreningen.

För att ändra en styreles sammansättning meddelar någon Bolagsverket om de nya ledamöterna samt betalar en särskild avgift. Hitintills har dessa kapningar varit svåra att upptäcka och det kan ta tid innan någon märker att så har skett och att förenings bankkonton har tömts.

Ett sätt att snabbare upptäcka kapningen är att Bolagsverket skickar brev till de som avregistrerats och brev till de nya ledamöterna.

– Vi har tidigare pekat på riskerna med det nuvarande förfarandet och efterlyste en åtgärd som denna vilken nu regeringen inför. Här är vår förhoppning att dessa kapningar ska minska, säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

Läs regeringens pressmeddelande på regeringen.se.

Finansinspektionen har idag lagt sitt förslag om amorteringar på bostadslån. Konsekvensen av förslaget är att färre kommer att kunna efterfråga en bostad då bolånetagare möts av ytterligare ett sparkrav, förutom det tvång om en kontantinsats på 15 procent som redan finns. Tidigare har Bostadsrätterna pekat på individanpassade alternativ, till exempel ränteförsäkringar och buffertsparkonton.

– För mig är det obegripligt hur en förstagångsköpare utan rika föräldrar ska kunna komma in på bostadsmarknaden. Att först spara ihop flera hundratusentals kronor, som kontantinsatskravet innebär på många ställen, för att sedan dessutom tvångsspara via amorteringar, gör att många inte kommer att kunna efterfråga en bostad säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

En lärare eller en sjuksköterska som behöver flytta för att få ett jobb drabbas också av tvångsamorteringar i och med att alla bostadsköpare måste amortera, vilket kommer att minska rörligheten.

Finansinspektionen gör vissa undantag. Konsekvensen är att du vid en skilsmässa måste gå till banken för att nådigast ansöka om att slippa amorteringarna en tid för att du ska ha råd att separera.

– Att tvångsamorteringarna kommer är en konsekvens av att bostadsmarknaden inte fungerar. Risken är också stor för att nyproduktionen kommer att stanna upp i och med förslaget. Nu måste politikerna agera mot detta om medborgare över huvud taget ska kunna få någonstans att bo. Vi föreslår ett skattegynnat bosparande och att staten gör om sin förvärvsgaranti och faktiskt hjälper förstagångsköpare att kunna efterfråga en bostad, säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist i en kommentar.

– Efter den hårda kritik som Finansinspektionen tidigare fått kring förslaget hade vi åtminstone hoppats på förslag som är mer individanpassat. Men nu när förslaget kommer är det värre än vad vi befarade, säger Ulrika Blomqvist.

Kontakt
Ulrika Blomqvist, vd, tel 0765-201 002
Kenny Fredman, kommunikatör, 0765-201 004

Kommentarer

Hört talas om Fanny Mae och Freddie Mac? Verkar inte så av dina förslag att döma.

Skriv en kommentar

Mer som detta