Bostadsrätt blir tillskott på Hem & Villa

12 mar 2015 | Nordens största boendemässa blir Hem Villa & Bostadsrätt. Från och med 2015 går Sveriges till antalet största intresseorganisation för bostadsrättsföreningar, Bostadsrätterna, in som samarbetspartner till den redan väletablerade mässan.

Nära 45 000 personer besökte mässan enbart i Stockholm i fjol. Av dem bor över en fjärdedel i bostadsrätt. Det är därför naturligt att bredda mässan med fler utställare, nya föreläsningar och programaktiviteter inriktade mot bostadsrättshavarnas behov. Det har fattats representation från bostadsrättssidan vad gäller det ägda boendet. Bostadsrättstemat utgör ett bra komplement till de utställare som normalt redan finns på mässan.

Då Hem Villa & Bostadsrätt går i Stockholm ( 8-11 oktober) kommer lördagen den 10 oktober får speciell inriktning på bostadsrättsfrågor genom att då arrangera Bostadsrättens Dag. Ett flertal seminarier riktad till föreningarnas styrelser kommer då att äga rum på Stockholmsmässan. Dessutom ordnas ett antal kortare informationsträffar för bostadsrättshavare på en speciell kunskapsscen i A-hallen. För fördjupning får intresserade individuell rådgivning direkt i Bostadsrätternas monter.

För mer information kontakta
goran.ekberg@stockholmsmassan.se 08-749 43 06
thomas.lagerqvist@bostadsratterna.se 08-58 00 10 15

Skriv en kommentar

Mer som detta