"Bostadsrätt är en demokratiskola i det lilla"

12 sep 2016 | Jag har fått höra att vi har alldeles för mycket bostadsrätter och att vi behöver bygga fler ”billiga hyresrätter”. Tyvärr utgår aldrig dessa resonemang från vilka önskemål som människor har vad gäller boendet. Det skriver Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

Det är inte ofta, men ibland händer det. Människor börjar prata med varandra på bussen. När det händer brukar det ofta bero på att någonting har hänt, att bussen står still eller kör fel. Men den här dagen var det bara en medresenär som ville ha en pratstund. Så småningom kom vi in på varandras arbete och jag berättade att jag arbetar med bostäder, utan att nämna att det är på Bostadsrätterna. Hennes omedelbara reaktion var att vi har för många bostadsrätter i landet, att hyresrätterna blivit färre och att allt idag handlar om pengar. Nu höll vi inte med varandra i allt men samtalet blev intressant.

När jag i privata sammanhang berättar vad jag arbetar med så vet jag att vi kommer att diskutera bostäder åtminstone den kommande halvtimmen. Det kan då handla om hur bostadsrätt fungerar, ansvaret mellan förening och medlem, mäklare, bostadspriser och inte minst bostadsbristen. Men också att det ombildats alldeles för mycket och att vi behöver fler hyresrätter.

Sammantaget är bostadsfrågor något som engagerar många människor där alla har en åsikt och det gör att mitt arbete är så roligt. Förutom att konstatera att det är roligt kan jag också försöka dra några slutsatser. Jag skulle kunna raljera över den påstådda bristen på hyresrätter, då jag ibland säger att bristen vad gäller hyresrätter gäller sådana med en väldigt låg hyra. Men för att inta ett metaperspektiv kan jag se att bostadsrätten är en boendeform som fortfarande väcker mycket känslor och som fortfarande kan provocera en del. Det är olyckligt.

Jag ser också att hyresrätter och bostadsrätter ställs mot varandra, att diskussionen handlar om vi ska bygga det ena eller det andra, om det är mer rätt att bo på det ena eller andra sättet. Sällan har jag hört diskussioner om att vi behöver fler villor eftersom det skulle råda brist på sådana. Även bland politiker ropas det på fler hyresrätter som då ska vara billiga och tillgängliga för alla, vilket i sig visar sig svårt att genomföra utan enorma statliga subventioner. Andra menar att ägarlägenheter är mycket bättre än bostadsrätt, eftersom det där handlar om ett direkt ägande utan att en bostadsrättsförening kan blanda sig vad någon gör med sin bostad (vilket i och för sig inte stämmer).

Inga boendeformer förtjänar att ställas mot varandra, vi behöver bygga mer av allt. Men jag är av den åsikten att bostadsrätten är ett alldeles utmärkt boende som fler borde få möjlighet att välja. Idén men bostadsrätt går ut på att människor går samman i en förening där de gemensamt väljer en styrelse som tar hand om huset för medlemmarnas bästa. Det är en demokratiskola i det lilla. Bostadsrätten bygger på att föreningen inte ska gå med ekonomisk vinst, utan avkastningen blir det goda boendet. Medlemmarna betalar en avgift som går till dem själva. Visst har vi höga bostadspriser och det gäller samtliga ägda bostäder, och det är inget självändamål i sig med evigt ökade priser, i synnerhet som färre då kan efterfråga. Därför skulle jag vilja se fler bostäder i olika prisklasser med olika standard och läge. Förhoppningsvis får vi en dag uppleva att människor som väljer boendeform utifrån sina egna önskemål, inte vad systemet och samhället bestämt åt dem.

Skriv en kommentar

Mer som detta