"Bostadsmarknaden är rimligt värderad"

Trots ökat byggande fortsätter bostadspriserna uppåt. Efterfrågan är större än utbudet.
24 mar 2017 | Svenska hushåll är inte så skuldsatta som det ofta framhålls. Det konstaterar en rapport utförd av analysföretaget Evidens, på uppdrag av Svensk Byggindustri.

De svenska hushållen är inte överskuldsatta och ett skuldkvotstak, det vill säga ett av myndigheter infört tak för hur mycket ett enskilt hushåll får låna, är inte nödvändigt, enligt rapporten.

Att de svenska hushållens skulder ofta framhålls som höga vid internationella jämförelser är missvisande, enligt Evidens. Om skuldkvoten i stället justeras – genom att beräknas på hushållens inkomster före skatt och sociala avgifter – visar data att Sverige ligger något över genomsnittet bland jämförda länder.

Att prisökningen de senaste 20 åren varit större än andra perioder i svensk historia har sina naturliga förklaringar, där disponibla inkomster, den fallande räntenivån och hushållens ökade finansiella tillgångar är de mest betydelsefulla. Enligt analysen är bostäderna i landet rimligt värderade och för att konsumtionsutvecklingen ska påverkas måste bostadspriserna falla i nivå med 1990-talskrisen.

Rapporten ”Argument för och emot ytterligare kreditrestriktioner” finns att ladda ned på sverigesbyggindustrier.se

Skriv en kommentar

Mer som detta