Bestämmer jag eller styrelsen?

Illustration Demokrati och inflytande
07 nov 2017 | Vilka möjligheter har jag som medlem att ställa krav kring mitt boende? Din Bostadsrätt reder ut vilka beslut styrelsen kan fatta och när det krävs beslut av föreningsstämman.

– Bostadsrättsföreningen är en skola i demokrati. Där lär sig de boende hur det går till att driva sina frågor, men också att acceptera de beslut som styrelsen eller stämman tar, säger Peder Halling, jurist på Bostadsrätterna.

Styrelsen i en bostadsrättsförening har ett långtgående mandat att besluta om föreningens skötsel.

– Till skillnad från vad ganska många tror kan stämman inte gå in och ta över förvaltningsbeslut från styrelsen. Stämman utser förvisso styrelsen och kan avsätta densamma.

Men en stämma kan inte lägga sig i enskilda ärenden och säga att ”vi tycker att Kalle trots allt ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand”.

Föreningen har den styrelse medlemmarna har valt. Är medlemmarna missnöjda med förvaltningen kan styrelsen väljas bort på nästa stämma och andra styrelseledamöter utses. Skulle däremot flera medlemmar vilja påskynda processen för att få en ny styrelse finns en minoritetsskyddsregel. Den säger att en extrastämma måste äga rum om minst 10 % av föreningens medlemmar så begär.

– Detta händer dock ganska sällan. Oftast står inte folk på kö för att sitta i styrelsen, säger Peder Halling.

Stämmobeslut krävs bland annat vid stadgeändringar och ”väsentliga förändringar av hus och mark”. Ett planerat stambyte måste tas upp på en föreningsstämma om det inte handlar om så kallad relining då kakel och klinker inte bryts upp.

– Underhåll av fastigheter ingår i styrelsens löpande uppdrag. Men det som gör att stambyten nästan uteslutande bestäms på en stämma beror på att det närmast undantagslöst handlar om att byta badrum hemma hos folk.

Vad innebär väsentlig förändring?

– Vi brukar översätta det till tre ord; ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad. Enligt rättspraxis räknas även små förändringar av föreningens egendom som väsentlig förändring. Det var en förening som byggde ett skärmtak ovanför entrédörren som skydd mot oväder. Ärendet gick vidare till domstol som ansåg att stämman borde ha fått uttala sig i frågan. Några kan kanske tycka att det var en bra förändring men det är en utseendefråga – alla medlemmar äger huset gemensamt och ska få vara med och påverka.

Lars Öhman

Läs mer om: När det blir fel i beslutsgången.

 

BESLUT PÅ STÄMMAN - OLIKA TYPER AV MAJORITET

På föreningsstämmor fattas beslut med enkel majoritet (mer än 50 % av de som röstar) i förvaltningsärenden. Förhöjd majoritet tillämpas när enskilda medlemmar berörs. Ett sådant beslut kräver minst 2/3-majoritet av de som röstar. Exempel på ärenden som kräver 2/3-majoritet är förändrad insats eller beslut som kan innebära att en bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad.

DÅ KRÄVS ETT BESLUT I HYRESNÄMNDEN

I fall där medlemmar berörs av en förändring, exempelvis ett balkongbygge med ökad insyn eller sämre ljusinsläpp, räcker det med att någon berörd medlem motsätter sig stämmans beslut för att ärendet ska prövas i hyresnämnden. Styrelsen är då skyldig att få tillstånd av hyresnämnden innan arbetet kan sättas i gång.

Kommentarer

Mycket bra och tänkvärd artikel. Skulle ni kunna komplettera artikeln med källreferens/domnummer för fallet med skärmtaket över entrén?

Tack på förhand!

Skriv en kommentar

Mer som detta