Bästa råden om konflikthantering

15 okt 2014 | Kerstin Frykberg Andersson är styrelserådgivare på Bostadsrätterna och får ofta frågor som handlar om konflikter i bostadsrättsföreningar. Hon är även kursledare i Bostadsrätternas konflikthanteringskurs och åker ibland ut till föreningar för att hjälpa dem att hitta en lösning.

– Vad handlar konflikten egentligen om? Där har vi frågan som många borde ställa sig, säger Kerstin Frykberg Andersson. Den missnöjda medlemmen är kanske missnöjd överlag och då är det inte just den aktuella frågan som är anledningen till missnöjesyttringen.

Frågeställningen är en bra inledning för att kunna hitta en lösning. Det är inte alltid en befintlig styrelse, eller medlemmarna som bråkar med varandra, kan se konfliktens kärna. Då kanske en nyvald ledamot, som kommer in med nya ögon, har lättare att se bakgrunden till problemet.

– Vanliga konfliktkällor i en bostadsrättsförening är ekonomi, då det handlar om stora ekonomiska värden, kommunikationsproblem eftersom alla inte är på samma våglängd och en allmän informationsbrist i föreningen. Här kan styrelsen på ett allmänt plan undvika missförstånd och ryktesspridning genom att generellt se över hur de arbetar med kommunikationen inom och utanför styrelsen, säger Kerstin Frykberg Andersson.

Hon fortsätter att berätta att många vill lösa en konflikt men vet inte hur och säger att det är viktigt att hitta svaret själv.

– Även om föreningar anlitar mig vid konflikter är det inte jag som ska lösa problemet åt dem, utan för mig handlar det om att visa på olika möjliga vägar. Samtidigt poängterar jag alltid att det bästa är om parterna som bråkar också själva är med och ansvarar för processen och resultatet. Då är de mer benägna att följa det som de kommer överens om.

Ett exempel på en ganska vanlig situation är medlemmar som vill lägga sig i allt och sätta styrelsen på plats.

– I sådana fall är min rekommendation att prata med personen. När det inte hjälper får styrelsen försöka hantera detta på annat sätt. Om en medlem skickar mängder av e-post, tacka för dessa och hänvisa till motionsrätten, då det inte ska finnas någon gräddfil in till styrelsen, råder Kerstin Frykberg Andersson.

Ibland kan störningar gå så långt att det handlar om att en medlem behöver sägas upp från bostadsrätten och då är rekommendationen att alltid anlita jurist.

Kerstins bästa tips till styrelsen                         

  • Strukturera informationen och kommunikationen från styrelsen.
  • Fråga er själva vad konflikten egentligen handlar om.
  • Ta fram trivselregler.
  • Tydliga stadgar gör att det blir lättare i vardagen.
  • Ta tag i problem snabbt och lös det. Se till att sortera bort och avfärda det som är konstaterat som pseudokonflikter.
  • Försök att se saken utifrån.
  • Om det kommer till samtal: Hitta en lösning som ni tar fram tillsammans.

Skriv en kommentar

Mer som detta