Avskrivningar: i väntan på ett nytt regelverk

22 okt 2014 | Bokföringsnämnden har bestämt att progressiv avskrivning inte längre är tillåten. I stället ska en förening göra en linjär avskrivning, men behöver inte höja avgifterna. Effekten blir ett bokföringstekniskt underskott. Några hävdar att föreningar därför omedelbart måste byta sina stadgar men det synsättet är överdrivet.

De som använt sig av den progressiva avskrivningsmetoden är främst föreningar som tillkommit under de senaste 15 åren, både i nybyggda hus och i ombildade bostadsrätter.

Metoden bygger på att avskrivningar är små i början och ökar med tiden, allt eftersom penningvärdet sjunker. Idén är att underhållskostnaderna ska ta lika stor andel av ekonomin varje år. Efter att det statliga organet Bokföringsnämnden förbjöd metoden i april 2014 har frågorna från berörda föreningar varit många och oron stor.

En bostadsrättsförening är unik på så sätt att den inte i första hand är en verksamhet som ska generera ekonomiska vinster. Syftet är att tillhandahålla bostäder till medlemmarna och vinsten är i stället ett gott boende. Då får vanliga avskrivningsregler i många fall märkliga konsekvenser när de tillämpas på bostadsrättsföreningar. Här handlar det om hus som ska underhållas ”i evighet”.

Därför behövs en genomgripande omarbetning av nuvarande regelverk som gör det ekonomiska läget tydligt både för medlemmarna i föreningar och för potentiella köpare. Tillsammans arbetar nu organisationerna och revisorernas organisation FAR för detta. Men den progressiva avskrivningen är inte längre möjlig och föreningar måste rätta sig efter det. Vad är då alternativet? Mest sannolikt linjära avskrivningar, alltså där avskrivningen delas upp lika på ett antal år. För att en förening inte ska uppvisa något underskott i årsredovisningen skulle avgifterna behöva höjas med många procent. I praktiken är det bättre att se till de reella förutsättningarna: går föreningen runt rent ekonomiskt?

Skulle höjda avgifter bara användas för att läggas på hög? Om föreningen går runt behövs inga höjda avgifter men ett redovisningsmässigt underskott kommer Så kan avskrivningarna lösas att synas i årsredovisningen och beloppet ökar för varje år.

Är det oansvarigt att gå med ett sådant underskott? Kan det ligga styrelsen till last? Tillsammans med de andra bostadsrättsorganisationerna och FAR lät Bostadsrätterna två professorer utreda frågan om vad som rättsligt gäller när en bostadsrättsförening redovisar underskott i resultaträkningen. Deras svar visar att en förening kan gå med underskott utan att det innebär något ansvar för styrelseledamöterna, under förutsättning att likviditeten i föreningen är tillräcklig och att det finns tillräckliga resurser för framtida underhåll.

Samtidigt har det uppmärksammats att en del föreningar har stadgar som säger att avgifterna måste täcka både löpande kostnader och avskrivningar utan att man någonsin sett den formuleringen som ett problem. Sådana stadgar finns framför allt i HSB- och Riksbyggenföreningar. När de ändrar sina stadgar nästa gång är det bäst de förtydligar denna fråga för att undvika missuppfattningar.

Medlemmarna och styrelserna i de föreningar som haft progressiva avskrivningar kan vara lugna, även om det blir ett redovisningsmässigt underskott i årsredovisningarna. Styrelserna behöver åtminstone inte av denna anledning höja avgifterna och kan i stället avvakta ett nytt regelverk som tar bättre hänsyn till bostadsrättens förutsättningar.

Skriv en kommentar

Mer som detta