Avgift vid uthyrning i andra hand

22 aug 2017 | Sedan 2014 kan föreningen ta ut en avgift av bostadsrättshavaren när denne fått styrelsens tillstånd att hyra ut lägenheten i andra hand. Här finns olika varianter för hur avgiften debiteras.

En förutsättning för att kunna kräva avgiften vid andrahandsuthyrning är att den finns med i bostadsrättsföreningens stadgar. I annat fall är den inte giltig. Detta har sin grund i bostadsrättslagen som specificerar vilka avgifter som kan tas ut.

När en bostadsrättshavare ansökt och fått föreningens eller hyresnämndens tillstånd för att hyra ut kan föreningen debitera tio procent av ett prisbasbelopp. För 2017 är det alltså 10 procent av
44 800 kronor, vilket blir 4 480 kronor. Då handlar det om vad föreningen kan debitera per år. Om en bostadsrättshavare hyr ut lägenheten under sex månader blir beloppet därmed 2 240 kronor.

Det är upp till styrelsen att bestämma om avgiften ska läggas på den vanliga avgiften månatligen, om avgiften debiteras per månad eller för hela den beviljade uthyrningsperioden vid ett och samma tillfälle.
Men en bostadsrättshavare kan avbryta en andrahandsuthyrning i förtid och om föreningen debiterat för hela uthyrningsperioden blir föreningen återbetalningsskyldig för det överskridande beloppet.

Skriv en kommentar

Mer som detta