Avgift för andrahandsuthyrning kräver stadgeändringar

18 mar 2014 | Uppdaterad artikel: Från 1 juli i år kommer sannolikt en möjlighet för bostadsrättsföreningar att ta ut en avgift i samband med andrahandsuthyrning, enligt ett förslag från regeringen. Den förening som vill göra detta måste först ändra sina stadgar, vilket kräver två stämmobeslut. Men Bolagsverket registrerar inte de nya stadgarna före halvårsskiftet.

Upp till 4 440 kronor per år
Vid en andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter uppstår kostnader för föreningen. Rent administrativt betyder en ansökan om uthyrning extra arbete. Styrelsen måste pröva frågan och sköta noteringar. Samtidigt försvinner en medlem under en period och kan därmed inte dra sitt strå till stacken i föreningsarbetet.

Förslaget från regeringen är att en bostadsrättsförening ska kompensera detta bortfall via en extra avgift från bostadsrättshavaren. Den förening som väljer att ta ut avgiften, det är alltså inte obligatoriskt, kan om avgiften blir verklighet maximalt debitera tio procent av ett basbelopp under ett år. För närvarande innebär det 4 440 kronor. Summan minskar om uthyrningen är del av året till det antal kalendermånader som uthyrningen pågår.

Alla avgifter är lagreglerade och måste finnas i stadgarna
Men det är inte fritt fram att ta ut den kommande avgiften. Bostadsrättslagen specificerar vilka avgifter en förening får ta ut, förutsatt att det står i stadgarna. Då handlar det om upplåtelseavgift, det vill säga när en bostadsrätt skapas, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.

Två föreningsstämmor för att ändra stadgar
I samband med lagändringarna specificeras ytterligare en avgift, den om andrahandsuthyrning, som alltså måste tas med i stadgarna för att vara giltig. Att ändra stadgar kräver beslut på två föreningsstämmor som ligger efter varandra. Undantaget är om samtliga röstberättigade medlemmar kommer till första stämman och röstar ”ja”, men ofta är det inte fallet.

För andra gäller den alternativa regeln med beslut på två stämmor. På första stämman behöver mer än hälften av de närvarande medlemmarna rösta ”ja”. På andra stämman krävs att 2/3 godkänner ändringen.

Bolagsverket registrerar stadgeändringarna efter 1 juli
Det finns säkert föreningar som vill ändra stadgarna så fort riksdagen tagit sitt beslut i maj, och innan lagändringen träder i kraft vid halvårsskiftet. Bolagsverket, som godkänner och registrerar stadgar, säger att de inte kommer att börja behandla inkomna handlingar förrän den 1 juli. Alltså får de föreningar som är snabba med stadgeändringarna ändå vänta med avgiftsuttaget till dess att Bolagsverket har gjort sitt.

Lagändringarna innebär ytterligare förändringar
Möjligheten till avgiftsuttag är en av ändringarna som regeringen föreslår, därutöver finns förslag om att underlätta andrahandsuthyrning genom att utöka skälen som en bostadsrättshavare kan ange vid ansökan.

Gäller inte hyreslägenheter
Reglerna gäller enbart vid uthyrning av bostadsrätt. Vid andrahandsuthyrning av en hyresrättslägenhet sker inga förändringar.

I en tidigare version av artikeln angavs att Bolagsverket inte accepterar beslut om stadgeändringar i bostadsrättsföreningar om dessa sker före 1 juli. Bolagsverket har nu ändrat sig och säger istället att de börjar registrera stadgeändringarna efter 1 juli. Föreningar kan därför hålla sina stämmor om stagdeändringar före 1 juli.

Tidigare nyheter i frågan finns här.

Läs regeringens proposition.

Skriv en kommentar

Mer som detta