Åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare

07 dec 2020 | Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder som riktar sig till förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Detta för att underlätta för denna grupp att komma in på den ägda bostadsmarknaden.

Utredaren ska bland annat ge förslag på hur ett startlån som riktar sig till förstagångsköpare, först och främst unga personer, bör utformas.

Till särskild utredare har regeringen utsett Eva Nordström, i dag VD för Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), tidigare chef för Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO) och VD för HSB.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2021.

Läs mer i regeringens kommittédirektiv.

 

Skriv en kommentar

Mer som detta