"Använd kompetensen i föreningen"

Ett bra sätt att spara pengar i föreningen kan vara att göra budgeten själv i stället för att lägga ut den på en bokföringsbyrå.
14 sep 2016 | Engagemang är en bra grund för att sänka kostnaderna i en bostadsrättsförening. Inte minst genom att då och då byta styrelse så att förtroendeuppdragen blir allas ansvar.

– Om det är samma gäng som sitter i styrelsen år efter år börjar uppdragen likna arbetsuppgifter. Det är inte tanken. När man turas om minskar kraven på ersättning, säger Thomas Lagerqvist på Bostadsrätterna.

Det är också smart att se till att använda kompetensen som finns i föreningen.

– Exempelvis kan en byggnadsingenjör besiktiga fastigheten och uppdatera underhållsplanen. Man kan också spara pengar på att göra budgeten själv i stället för att lägga ut den på en bokföringsbyrå, säger han.

– Däremot gäller det att passa sig för områden som behöver göras av fackman. Man ska inte låta snålheten bedra visheten.

Har man en idé om en arbetsgrupp kan föreningsstämman vara ett bra tillfälle att välja den, tycker Thomas Lagerqvist.

– Inför stämman kan man till exempel motionera om en ny arbetsgrupp. Men man ska nog kunna tänka sig att ingå i den själv om man vill få gehör för förslaget.

Linnea Bolter

Läs också: "De flesta kan bidra med något i föreningen"

Skriv en kommentar

Mer som detta