"Använd befintliga bostäder effektivare"

Bostadsminister Peter Eriksson (MP).
14 nov 2016 | Genom att vi tränger ihop oss kan en del av bostadskrisen lösas. Det tror bostadsminister Peter Eriksson (MP). – Vi behöver använda befintliga bostäder effektivare än vad vi gör i dag. Det är viktigt att människor vänjer sig vid att hyra ut en del av sin villa eller lägenhet, säger han i en stor intervju med Din Bostadsrätt.

I slutet på maj i år utsågs Peter Eriksson till bostadsminister efter Mehmet Kaplan och lämnade Europaparlamentet där han suttit sedan 2014. Dessförinnan var han bland annat riksdagsledamot, kommunalråd i Kalix och språkrör för Miljöpartiet.

Hur ska ni i regeringen öka byggandet?
– Vi har faktiskt ökat byggandet. Första halvåret i år dubblerades byggandet jämfört med förra mandatperioden.

Men det räcker väl inte för att klara behovet?
– Varje ny bostad är bättre än ingen. Men det är ett sådant berg av bostäder som saknas, det är en sådan brist. Det är en lång tids försyndelser och brist på byggande som gjort att vi fått problem. Det är inget man kan lösa på ett eller två år. Det är omöjligt. Men det man kan göra är att bygga mer, billigare och snabbare.

Hur då?
– Industriellt byggande tror jag är en väldigt viktigt del för att öka byggandet i Sverige. Jag besökte till exempel häromveckan en fabrik i Piteå där man bygger hus industriellt i trä och gör det mycket billigare och snabbare än att bygga på plats. Dessutom får man ner energikostnaderna när man bygger industriellt och i trä.

Men byggandet måste väl öka rejält för att bostadsbristen ska försvinna?
– Klarar vi att hålla den nuvarande byggtakten och kanske lite till, klarar vi det mesta av betinget. Men vi behöver också använda befintliga bostäder effektivare än vad vi gör i dag. Människor behöver vänja sig vid tanken på att hyra ut en del av sin bostad, en del av villan eller lägenheten.

Bor vi för stort i Sverige?
– Även om det finns trångboddhet, har de flesta ganska gott om utrymme. Ja, så mycket utrymme att de kan hyra ut ett rum eller en del av villan.

Hur ska ungdomar och andra med svag ekonomi få råd med en lägenhet?
– Ett sätt att få människor att komma in i ett hyggligt boende är att vi på olika sätt gör det gynnsamt för andra att hyra ut en del av sitt boende.

– Kan man till exempel få ungdomar, som har möjlighet att köpa en lägenhet, att hyra ut ett rum i den, slår man två flugor i en smäll.

Bör staten subventionera bosparande? (I Norge finns en sparmodell där unga kan få avdrag med 20 procent av sitt bosparande, reds. anm).
– Vi har ett gynnat sparande i dag i form av investeringssparkonto. Jag är inte emot att man hittar en lösning så att ungarna kan spara själva eller att man kan spara till ungarna i stället för att spara till sig själv. Men vi har inga sådana förslag från regeringens sida.

Vad ska du göra åt Danderyd och andra kommuner som nästan inte bygger?
– I nästa års budget kommer det att ligga ett par miljarder som vi ger till de kommuner som bygger. Danderyd får inte del av den potten. Det blir morötter i stället för att straffa.

– Det är väldigt svårt att tvinga kommuner att bygga en viss typ av bostäder i vissa områden. Däremot kan vi pressa dem lite mer. Vi har en plan om att fördela ner bostadsansvaret tydligare på varje kommun, att tvinga dem att redovisa hur mycket de gör och ställa dem till svars för det. Då blir det inför nästa val tydligt vilka kommuner och partier som inte tar sitt ansvar.

Har du de verktyg du behöver? Frågor kring byggande är väl främst en kommunal fråga?
– Det är klart att det vore enklare för mig om jag hade haft all bestämmanderätt och finansdepartementet på fickan … Men jag kan bidra till att det byggs mer genom att förenkla för kommunerna, hitta vägar för snabbare processer och minska krånglet.

– Det finns en del kommuner som har blivit bra på att utnyttja reglerna, öka konkurrensen och få ner priserna. Växjö är ett sådant exempel. Där bygger man både hållbart och billigare.

Bör reglerna kring överklaganden förändras?
– Ja, och vi har tagit en del sådana beslut. Men vi vill inte ta bort överklagandemöjligheterna helt och hållet. Det finns ibland rimliga skäl till att folk överklagar.

Handlar det om att väga olika intressen mot varandra?
– Ja, och vi drar nu en väldig massa saker åt att det centrala är att bygga. Vi kommer också ange byggandet som en prioritet för länsstyrelserna. Att bygga bostäder ska även för statens tjänare på länsstyrelsenivå vara en viktig fråga.

Men det blir inte mer pengar från statens sida?
– Staten lägger in sex miljarder kronor per år. Så mycket har inte lagts in sedan miljonprogrammets dagar.

Bör hyresregleringen förändras?
– Regeringen har inga förslag på det området. Jag tror heller inte att det är den stora lösningen. Däremot tror jag att flyttskatten har betydelse och vi gör nu en mindre justering av den. Jag tror att diskussionen om flyttskatten kommer att fortsätta, om behovet att göra ytterligare justeringar.

Kommer regeringen att förändra ränteavdragen?
– Miljöpartiets linje är att vi vill avskaffa ränteavdragen. Vi tycker dessutom att det är rätt tid nu när räntorna är så låga. Men det bör göras successivt och långsiktigt.

Kommer det att ske?
– När borgarna hoppade av bostadssamtalen blev det svårt att göra långsiktiga uppgörelser. Den stora poängen med en uppgörelse över blockgränsen var att kunna göra något på skattesidan.

Vad ska ha hänt för att du ska vara stolt över din tid i regeringen när det är val om två år?
– Har vi ökat byggandet successivt över hela mandatperioden, har vi gjort en väldigt bra sak. Vi har satt
ett mål om 250 000 nya bostäder fram till 2020 och det tror jag att vi kommer att nå.

– Det finns till och med goda förutsättningar att nå längre än så. Klarar vi att fortsätta att öka byggandet och se till att flera människor hyr ut en del av sin bostad kan vi i grunden lösa det här problemet.

Mikael Bergling
 

FAKTA/Så många nya bostäder behövs
Sverige behöver bygga 710 000 nya bostäder på tio år, enligt Boverket. För att det ska bli verklighet måste byggandet öka – helst mer än den höga nivå som byggandet nu nått. Första halvåret i år var byggtakten nämligen den högsta sedan miljonprogrammet. Då påbörjades bygget av nästan 40 000 bostäder, en ökning med 44 procent jämfört med 2015.

FAKTA/Så stort bor vi
Genomsnittlig bostadsarea per person 2015. Samtliga hushållstyper och boendeformer.

Här bor vi störst (kommun m2/person):
Emmaboda 54
Ydre 53
Tingsryd 53
Båstad 53
Åsele 53
Torsås 52
Vellinge 52
Simrishamn 52
Ragunda 52
Bräcke 52

Här bor vi minst (kommun m2/person):
Stockholm 33
Sundbyberg 33
Botkyrka 34
Solna 34
Huddinge 35
Södertälje 35
Haninge 36
Sigtuna 36
Göteborg 36
Malmö 37

Skriv en kommentar

Mer som detta