Ansökan om kompensation för hyresvärdar som hjälper lokalhyresgäster är nu öppen!

01 jul 2020 | Regeringen har sedan tidigare beslutat om ett hyresstödpaket på fem miljarder kronor till lokalhyresgäster inom vissa branscher där staten står för halva kostnaden för hyresnedsättningen. Ansökan kan göras från och med i dag den 1 juli till och med den sista augusti.

Många föreningar med lokalhyresgäster har fått förfrågningar från sina hyresgäster om nedsättning av hyran eftersom verksamheten har gått ner kraftigt eller till och med upphört.

I slutet av mars beslutade regeringen om ett hyresstödpaket på fem miljarder kronor till lokalhyresgäster inom vissa utsatta branscher, där staten står för halva kostnaden för hyresnedsättningen. Stödet innebär att hyresvärdar, däribland bostadsrättsföreningar, som sänkt den fasta hyran (gäller alltså inte omsättningshyra) för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen.

Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Staten står då för 25 procent och föreningen 25 procent av det fasta hyresbeloppet.

Förutsättningar för kompensationen:

  • Den nedsatta hyran bygger på en överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen och lokalhyresgästen. En sådan överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst måste tecknas senast den 30 juni. Bostadsrätternas mall för överenskommelse om tillfällig hyresnedsättning finns nu under Medlemsförmåner och Blanketter. Stödet får inte överstiga motsvarande 800 000 euro. Se även Boverkets  preliminära intygsmall som också behöver fyllas i inför ansökan.
  • Endast vissa branscher omfattas av rabatten. Butikshandel, restauranger, hotell, frisörer, gym, skönhetssalonger och fysioterapeutisk verksamhet är exempel på verksamheter som omfattas.
  • Hyresförhållandet måste ha funnits senast den 1 mars 2020.

Så här ansöker föreningen:

  • Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna. Det är dock koncentrerat till vissa länsstyrelser som står i förordningen.
  • Ansökan görs alltså till länsstyrelserna men via formulär som ska finnas på Boverkets webbplats. De kan dock inte formellt fastställa vare sig ansökningsformulär, e-tjänst eller obligatoriska bilagor förrän förordningen träder ikraft den 1 juli 2020. För att underlätta för de hyresvärdar som redan idag vill förbereda sin ansökan har Boverket dock redan nu publicera viss information om det tänkta ansökningsförfarandet.
  • Ansökan ska ske senast den 31 augusti. Stödet kan sökas mellan 1 juli och 31 augusti.
  • Boverket betalar ut stödet.

Stödet kan behöva betalas tillbaka om ansökan och beslutet bygger på oriktiga uppgifter.

För att underlätta för de hyresvärdar som vill förbereda sin ansökan har Boverket också utarbetat en intygsmall som kan användas för att inhämta intyganden från hyresgästen vad gäller dennes verksamhet och ekonomiska situation. Se vidare information om ansökan och förfarandet på Boverkets webbplats.

Rev. 2020-07-01

Skriv en kommentar

Mer som detta