Andrahandsuthyrning: "Utredaren borde ha nöjt sig med morötterna"

29 mar 2012 | I ett förslag till regeringen föreslår idag en utredning att uthyrning ska tillåtas i större omfattning jämfört med idag. Friare hyressättning och automatisk rätt till att hyra ut är några av förslagen.

Idag lämnade utredaren Per Anders Bergendahl sin utredning som ska göra det möjligt för privatpersoner att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand (SOU 2012:25).

– Det är tur att detta inte är ett lagförslag utan blott ett resultat från en ensamutredare, säger Göran Olsson, VD för Bostadsrätterna. Här finns flera brister, men också positiva inslag. Och fortfarande befinner sig förslaget långt från förankring i verkligheten.

– Alla tjänar på sikt på att de svenska bostäderna utnyttjas så effektivt som möjligt – och då är det bra att underlätta möjligheterna till enklare andrahandsuthyrning. Men när man kommer ner till vardagen är det viktigt att slå vakt om bostadsrättsföreningarnas och de boendes möjlighet att veta vilka som rör sig i trapphuset och att det finns möjlighet att sköta föreningen. Det gemensamma ansvarstagandet är en grundbult för en bostadsrättsförening.

Därför är det positivt att utredningen föreslår positiva incitament; klara regler, friare hyressättning och möjlighet för föreningen att ta betalt för det extrabesvär varje uthyrning innebär.

– Men utredaren borde nöjt sig med morötterna – de räcker långt menar Göran Olsson. Piskor riskerar skapa situationer där bostadsrättsföreningarna motarbetar andrahandsuthyrningen. Uppfattas förslagen som inskränkningar i bostadsrättsföreningarnas frihet får det motsatt effekt.

– Och det är uppseendeväckande att regeringen verkar ha glömt hyresrätterna - här finns ju trots allt fortfarande 60 procent av lägenheterna i flerfamiljshus.

Journalister kan kontakta

 

Vd Göran Olsson tel 08-58 00 10 03, mobil 0765-20 10 03.
Informationschef Mats Lindbäck, tel 08-58 00 10 09, 0765-201 009.

Bostadsrätterna är landets största intresse- och serviceorganisation för bostadsrätter med cirka 6 100 bostadsrättsföreningar och 15 000 bosparare som medlemmar i hela Sverige. Vårt tidigare namn var bostadsrättsorganisationen SBC. I Bostadsrätterna medlemsföreningar bor ungefär 240 000 hushåll.

 

Kommentarer

Detta är ett momen 22 Föreningarnas styrelse måste bestå av ´medlemmar om de skull bli lönande att hyra ut sin bostad kommer spekulationen de som har pengar köper lägenheter och htyr ut med god förtjäns ( är det riskkapitalisterna dom vill hjälpa än engång.
Vi har redan svårt med att få folk till styrelsna förslaget kommer att göra det ännu svårare
Ingen styrelse, ja då vet vi hur det går.Eller ska styrelsen avlönas som bonusdiriktörer då blir det stora höjningar på avgifterna

Förslaget om fri andrahandsuthyrning går stick i stäv med själva iden om bostadsrätt. Andrahandsuthyrning ställer ofta till problem för föreningen och merjobb för styrelsen.
Det är redan svårt att rekrytera folk till styrelse, inte blir det lättare om fler hyr ut.
Göran Olsson och Bostadsrätterna bör reagera för att få regeringen att tänka om och inte hjälpa spekulerande investerare. En borätt är en bostad och inte en riskplacering.

Kommer Bostadsrätterna att vara en remissinstans för att bevaka föreningarnas intressen vad beträffar ersättning till föreningen och skyldighet att lämna personuppgifter på de personer som nyttjar anrahandslägenheten ?

Regeringen har skickat ut ett lagförslag på remiss och vi är en av remissinstanserna. Remisstiden är ovanligt kort och regeringen förefaller att ha bråttom med att införa de nya reglerna, vilket är sagt att ske 1 januari 2013. Vi träffar i dagarna även bostadsminister Stefan Attefall. De farhågor som nämns i kommenterarna är just dessa vi kommer att föra fram i remissvar, i mötet och på andra sätt.

Och jag som svarade är kommunikatör på Bostadsrätterna.

Styrelsen har rätt att införa en klausul i sina stadgar om att andrahandsuthyrning endast får ske på ett visst antal av lägenheterna åt gången.
Så har man kontroll över hur mycket som är uthyrt, och samtidigt i vilken omfattning.

Förstår inte problematiken. Titta på grannlandet. I Finland finns det knappt några Bostadsrätter eller hyresrätter, utan de flesta lägenheterna ägs i form av aktier i ett fastighetsaktiebolag och är privata. Ägarna av aktierna betalar även där en avgift till fastigheten för underhåll. Jag har aldrig stött på dessa problem i Finland. Där kan man hyra ut när man vill, ta vilken hyra man vill och hur länge man vill. Detta gynnar bostadsbristen och de tusentals ungdomar som har svårt att köpa.
Ni pratar om orättvisan i att spekulera i bostäder = Jantelagen. En spekulation är faktiskt en stor risk. Har själv varit med om prisras på bostadsmarknaden i Finland.
Är det bättre att låta en lägenhet stå tom, medan ungdomar inte har någonstans att bo? När man ändrade lagstiftningen i Finland i början av 90-talet sålunda att en hyresgäst kan sägas upp med 6 månaders varsel (innan dess var det svårt att säga upp hyreskontrakt), började många fler hyra ut sina lägenheter, vilket i sin tur ledde till att det kom ut en massa lägenheter, som tidigare stått tomma. Nu blev hyresvärdar tvungna att sänka andrahandshyran, eftersom det plötsligt fanns en massa lägenheter för uthyrning! Om man har problem med att inte alla som bor i huset vill hjälpa till på städdagar, kan man köpa tjänsten utifrån eller anställa en gårdskarl. Själv bor jag i en Bostadsrätt, men har ingen tid att hjälpa till.
Ett annat problem i dag är att många hyr ut, men är tvungna att göra det svart, eftersom man annars riskerar att mista sin bostadsrätt och dessutom kan hyresgästen yrka på att retroaktivt få s.k. "överhyra" tillbaks. De som hyr ut vill ju oftast även täcka sina räntor på lånen, men som det är i dag får man inte baka in den i hyran, vilket flertalet ändå gör. Många skriver därför inte ens hyreskontrakt vid uthyrning, utan det är pengar i handen som gäller. Om man låter marknadshyror styra, finns faktiskt en chans att andrahandshyrorna går ner och det positiva är att då kan även uthyraren skriva kontrakt och deklarera för intäkten och skatteverket får in pengar, som de idag går miste om.

Skriv en kommentar

Mer som detta