Ändrade regler är ett slag i luften

16 sep 2016 | Medlems- och intresseorganisationen Bostadsrätterna är kritiska i sitt remissvar till regeringens reform om ändrade regler vid försäljning av bostaden.

– De nuvarande reavinstreglerna medför stora inlåsningseffekter på bostadsmarknaden och därför är varje åtgärd som innebär en lättnad i sig positiv. Men den föreslagna reformen kommer att få en ytterst begränsad effekt eftersom ändringen inte åtföljs av en sänkning av uppskovsavgiften, säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

Redan idag är det i de flesta fall väsentligt mer privatekonomiskt gynnsamt att finansiera reavinstskatten, det som populärt kallas för flyttskatt, med banklån än att ansöka om uppskov med beskattningen. Avgiften motsvarar en låneränta på 3,25 procent, samtidigt som bankerna erbjuder lån kring 1 procent ränta. Därför är uppskovet attraktivt endast för hushåll som på grund av till exempel de nyligen införda amorteringskraven inte har möjlighet att erhålla ytterligare kredit. Om regeringens reform genomförs kommer effekterna att motsvara det vi har idag.

För att undvika inlåsningseffekter på bostadsmarknaden bör istället det tidigare systemet återinföras där reavinstskatten betalas när ägaren lämnar den ägda bostadsmarknaden. Alternativt bör skattekrediten som uppskovet medför ges en ränta som mer verkligt speglar statens upplåningskostnader, förslagsvis efter den modell studielånesystemet är uppbyggt kring.

– Många väljer att bo kvar i sina bostäder när barnen flyttat hemifrån därför att reavinstskatten innebär att det i praktiken blir dyrare att köpa en mindre, mer anpassad bostad. Detta leder till dåligt fungerande flyttkedjor, som i slutändan drabbar dem som ska in på bostadsmarknaden.

– Regeringens promemoria bekräftar att rörligheten på bostadsmarknaden är låg och att reformer behövs. Det är bra att regeringen ser problemen, men nuvarande förslag riskerar att bli ett slag i luften, konstaterar Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist

Skriv en kommentar

Mer som detta