Ändrade avskrivningsregler?

22 jan 2014 | Nu kommer nya redovisningsregler från Bokföringsnämnden. Vissa varnar för att de kommer leda till dramatiska försämrat resultat och behov av kraftiga höjningar av årsavgifterna. Bostadsrättsorganisationerna tolkar reglerna som att alla kan fortsätta tillämpa sina avskrivningsplaner.

Bokföringsnämnden, det statliga expertorganet, som har till uppgift att utveckla god redovisningssed, har lagt fast nya Allmänna råd. Syftet med de nya råden är att förenkla för näringslivet – små enmansföretag ska inte behöva tillämpa samma regler som stora börsföretag.

Nu diskuteras det hur reglerna ska tillämpas i bostadsrättsföreningar. En tolkning skulle kunna medföra helt oacceptabla behov av avgiftshöjningar, men Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggen menar att de nya reglerna egentligen inte påverkar livet i bostadsrättsföreningarna.

Bokföringsnämnden har sedan 2004 arbetat med att ta fram fyra kategorier av regelverk för olika delar av näringslivet. K1 är tänkt att användas av enskilda näringsidkare och ideella föreningar.  K2 är till för mindre ekonomiska föreningar och aktiebolag. K3 gäller vanliga bolag som till exempel har dotterbolag och använder koncernredovisning.

De allra största företagen kan också tillämpa internationell standard. Alla har rätt tillämpa ett högre regelverk. Ur Bostadsrätternas perspektiv är den viktigaste skiljelinjen hur avskrivningar ska hanteras i boksluten. K3 föreskriver så kallad komponentavskrivning av fastigheten. Om det kan sägas att det är teoretiskt mest korrekt – men inte helt enkelt att tillämpa för föreningar. Men flera revisorer hävdar bland annat att till exempel så kallad progressiv avskrivning inte ska tillåtas enligt de enklare K2-reglerna.

Progressiv avskrivning, liten i början av nyttjandeperioden men väsentligt högre i slutet, kanske efter 100 år, är idag mycket vanlig bland nybyggda eller nyombildade föreningar. Skulle denna metod inte tillåtas innebär det i många fall dramatiska behov av avgiftshöjningar, och få skulle ha råd att flytta till nybyggda bostadsrättsföreningar.

Reglerna ska börja tillämpas under 2014 och har oroat många. Nu har Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC träffats för att kartlägga konsekvenserna och hur reglerna ska tolkas. Och resultatet är att ingen förening ska behöva förändra sina avskrivningsplaner mot sin vilja, enligt organisationernas tolkning.

I en jämförelse med vad som är skrivet i de äldre, nu gällande reglerna från Bokföringsnämnden och vad som föreskrivs i de nya framgår att föreningen kan fortsätta även med progressiv avskrivning vid tillämpning i enlighet K2. Men som vanligt när det gäller nya regler, sista ordet är inte sagt i denna fråga. Det blir först vid bokslutet i januari 2015 som föreningen slutligen behöver välja vilken metod som tillämpas och hur de ska tolkas.

Kommentarer

Enligt SVD: http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/roda-siffror-satter-skrack-i-... så kommer revisorerna tvinga oss. För min förening skulle vi då behöva höja med 35% för att få svarta siffror. Samtidigt så har vi endast 40% belåningsgrad. SÅ om vi gör detta kommer vi vara helt utan lån om 40 år, och sen bara börja bygga en jättekassa. Är det det som verkligen är meningen?

Det vore jättebra om ni redde ut hur vi ska göra i framtiden. Tror inte jag är ensam om att vara något konfunderad just nu.

Skriv en kommentar

Mer som detta