Alltid risk för bluffakturor

Bostadsrätternas log
15 feb 2017 | Bostadsrättsföreningar är inte förskonade från bluffakturor. En del företag framställer fakturorna som ett "erbjudande" vilket kan bli en dyr affär för föreningen.

Svensk Handel definierar en bluffaktura som ”ett samlingsbegrepp för ett krav på betalning för en vara eller tjänst som du aldrig beställt eller fått levererad. Det kan också vara fråga om en vara eller tjänst där kostnaden inte står i rimlig proportion till vad som senare levereras”.

Var extra försiktig med det som ser ut som en ändringsblankett om bostadsrättsföreningens uppgifter hos Bolagsverket, men som i själva verket är en beställning av en katalogtjänst som har minimalt värde.

Bluffbolagen begär ofta att föreningen ska skriva under ett bifogat avtal och skicka in det till bluffbolaget. Observera att ett bindande avtal uppstår först om föreningens firmatecknare har skrivit under avtalet på det sätt som framgår av föreningens registreringsbevis. Har till exempel endast en styrelseledamot skrivit under avtalet när registreringsbeviset kräver firmateckning av minst två ledamöter tillsammans, har ett bindande avtal inte ingåtts mellan föreningen och bluffbolaget. Föreningen har då inte blivit betalningsskyldig och kan bortse från bluffbolagets betalningskrav. Fakturan ska dock alltid skriftligen bestridas med hänvisning till att giltigt avtal saknas.

Svensk Handels webbplats finns mer information om dessa bluffar och om hur föreningen kan hantera dessa.

Skriv en kommentar

Mer som detta