Alla måste anmäla verklig huvudman - även om det saknas

13 sep 2017 | Enligt ett nytt EU-direktiv måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Det innebär att alla föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. De flesta föreningar har ingen huvudman – men måste alltså anmäla det ändå.

Nytt direktiv från EU

År 2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Syftet med registret är att exempelvis bankerna och finanspolisen enklare ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Det ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

För landets cirka 26 000 bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar innebär det nya direktivet att alla måste ta reda på om det finns en eller flera verkliga huvudmän och anmäla det till Bolagsverket. De allra flesta bostadsrättsföreningar har ingen huvudman men måste i så fall anmäla att det saknas.

Vad är verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar verksamheten. En person kan kontrollera en bostadsrättsförening på olika sätt, exempelvis:

  • ha mer än 25 procent av rösterna
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar en bostadsrättsförening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är enligt Bolagsverket, när det gäller huvudman, maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partners.

Det är dock osannolikt att någon verklig huvudman finns i föreningar som har fler än tre medlemmar och med normala stadgar. Det kan dock finnas bestämmelser i stadgarna som gör att en viss person är verklig huvudman. Läs mer på Bolagsverkets webbplats.

Anmälan om verklig huvudman görs via Bolagsverkets e-tjänst från den 1 september 2017 och bör göras innan den 1 februari 2018. Därefter kostar anmälan till Bolagsverket 250 kronor.

Skriv en kommentar

Mer som detta