8 tips för en lyckad stämma

09 apr 2019 | Bostadsrätternas styrelserådgivare Kerstin Frykberg Andersson och Rikard Wahlstrand ger sina bästa tips till styrelserna

1. Bjud på något gott! En lyckad stämma bjuder minst på kaffe och kaka. Lullullet kring stämman är superviktigt och bidrar till det sociala kittet som är grunden för trivseln i föreningen, inte minst för att rekrytera nya styrelsemedlemmar.

2. Hyr in en extern mötesordförande eller låna från grannföreningen. Då får föreningen en opartisk mötesordförande som kan fokusera på att leda ett bra möte. När mötena är välordnade, följer dagordningen och deltagarna får allt förklarat för sig på ett lugnt sätt, kommer grannarna tillbaka även på nästa stämma.

3. Pimpa årsredovisningen. Styrelsen kan göra verksamhetsberättelsen i årsredovisningen mer intressant genom att skriva vad den haft för verksamhet under året, som grillkvällar och trädgårdsdag. En tillbakablick på året är trevligt för de boende men också en reklambroschyr för dem som kanske vill köpa lägenhet hos er. Och fyll gärna ut med en enkel, förklarande text om vad siffrorna egentligen betyder.

4. Bjud in dragplåster. Att bjuda in till exempel någon från brandmyndigheten eller en  trädgårdsmästare som kommer med tips  och råd kan göra stämman extra intressant.

5. Sociala aktiviteter under året bygger upp en gemenskap som skapar en bra grundkänsla i  föreningen, som gör att fler lockas till stämman.

6. Satsa på en bra lokal där alla ser och hör. Kanske mikrofoner till dem som vill prata?

7. Skapa ordning genom att inleda stämman med att fastslå enkla regler, som att alla ska kunna prata till punkt utan att bli avbrutna, upprätta en talarlista och uppmuntra talare till att uttrycka sig kort och koncist.

8. Välj rätt tidpunkt. Efter kontorstid men inte för sent, förslagsvis klockan 18, så att så många som möjligt kan delta.

Petra Olander

Skriv en kommentar

Mer som detta